Wellbeing ako filozofia pracovného prostredia v sebe spája tri hlavné aspekty, cez ktoré sa pozeráme na potreby zamestnancov. Fyzická, kognitívna a emocionálna pohoda ovplyvňujú sústredenie, kreativitu a výkonnosť na pracovisku.

Zdravý biznis stojí na zdravých zamestnancoch. Je wellbeing kľúčom k úspechu?

Špičkový taliansky šéfkuchár Enrico Bartolini, ktorý sa ako jediný na svete pýši 8 michelinskými hviezdami, razí zaujímavú filozofiu. Na prvom mieste pre neho nie sú prekvapivo zákazníci, ale zamestnanci. Práve zamestnanci sú nositeľom pozitívnej emócie, zážitku, ktorý si hostia túžia odniesť. A v tom tkvie úspech podnikania. Keď to platí v gastronómii, prečo by to nemalo platiť v marketingu, IT spoločnostiach, poradenstve či účtovných firmách?

Zdravý biznis stojí na zdravých zamestnancoch. Zamestnancoch, ktorí sú zapálení pre svoju prácu, považujú sa za súčasť organizácie, radi spolupracujú s kolegami, dokážu sa sústrediť a v pracovnom prostredí sa cítia dobre – fyzicky aj duševne.

Vo vyspelých krajinách je len desatina zamestnancov zapálená pre prácu, ktorú robí. Až 90 % z dňa strávia v interiéri, viac ako tretinu svojho dňa sú v práci a ešte aj väčšinu času sedia. Približne 40 % zamestnancov stratí 30 minút denne psychickou nepohodou, ktorá môže časom privodiť stres a ochorenia vedúce k absenciám na pracovisku. Absencie zamestnancov spoločnosť oberajú nielen o pracovný čas a financie, ale najmä o spokojných zamestnancov. Naopak spoločnosti, ktoré majú vo svojich štruktúrach zapálených ľudí, sa môžu pýšiť až o 19 % zvýšenými príjmami. K takýmto výsledkom dokáže pomôcť wellbeing. Čo to je a prečo je kľúčom k úspechu?

Zdravé pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a vďaka nemu sa cítia pohodlne, komfortne a hlavne súčasťou organizácie.

Ako vyzerá zdravé pracovné prostredie?

Pri vytváraní pracovného prostredia sú pre mnohé firmy často prioritou ekonomické, priestorové či vizuálne kritériá. Až potom sú zamestnanci a ich pocit z priestoru. Zamestnanci sa najčastejšie sťažujú na zlú kvalitu vzduchu, stratu súkromia, absenciu miesta, kde môžu dobiť baterky, množstvo rušivých elementov, na bolesti chrbtice, tŕpnutie nôh, na nedostatok interakcie s kolegami, hoci sú spolu. Trápi ich tiež nedostatok prirodzeného denného svetla alebo kontaktu s okolitým svetom.

V zdravom pracovnom prostredí sa tieto nedostatky nevyskytujú. A keď sa objavia, zamestnávateľ prejaví snahu ich odstrániť.

V zdravom pracovnom prostredí by mal zamestnanec cítiť záujem o jeho fyzický a emočný komfort. Spoločnosti, ktoré vytvoria takéto prostredie, získavajú vďaka synergiám svojich tímov výraznú konkurenčnú výhodu. Ako príklad poslúži Bank of America, sídliaca v jednej z najväčších budov v USA. Napriek monumentálnosti budovy tu vytvorili prostredie, ktoré je lákadlom a zároveň pracovným benefitom pre uchádzačov.

Biofilický dizajn prináša kus prírody do interiéru

Keď potrebujete načerpať energiu, idete si zacvičiť, zatancovať, alebo na prechádzku do prírody. Každý má svoj odskúšaný spôsob. Jedno je však isté. Pochádzame z prírody, ktorá sama o sebe poskytuje veľký zdroj energie. Ako prakticky využiť vzťah človeka s prírodou – tým sa zaoberá biofília. Harvardský biológ E. O. Wilson už v 80. rokoch predstavil koncept založený na vplyve prírody na človeka. Zistil, že keď človeku doprajeme prírodné prvky i vo vnútornom prostredí, dokáže sa lepšie sústrediť a učiť. Najmä sa tu však bude lepšie cítiť. I preto biofilický dizajn rýchlo našiel svoje uplatnenie v nemocniciach. Výsledky na seba nenechali dlho čakať. Pacienti v prostredí s prírodnými prvkami si výrazne skrátili čas hospitalizácie.

Človek v zásade nerozlišuje, či je tento kus prírody skutočný, alebo fingovaný. Plagát veľhôr na stene poslúži rovnako dobre, ako výhľad z okna na skutočné hory. Štúdia terapeuta Brighta Greena dokonca ukázala, že pracovisko s prírodnou panorámou má až o 10 % nižšiu absenciu zamestnancov. To sú dôvody, prečo sa biofilický dizajn dostal do architektúry a s obľubou sa využíva pri navrhovaní pracovných priestorov. Veľa prirodzeného svetla, prírodné materiály, drevené prvky, kvetináče s rastlinami, zelené steny, patiá s jazierkami, výhľad na park, fontány v spoločných priestoroch. Biofilický dizajn je prostriedkom prispievajúcim k celkovej spokojnosti zamestnancov na pracovisku.

Wellbeing zamestnancov, win-win situácia

Wellbeing, vo voľnom preklade „mať sa dobre“, je kľúčom k zdravým a spokojným zamestnancom, ktorí intenzívne pomáhajú budovať zdravú a prosperujúcu spoločnosť. Platí tu staré podnikateľské klišé: všetko je o ľuďoch. Wellbeing ako filozofia pracovného prostredia v sebe spája tri hlavné aspekty, cez ktoré sa pozeráme na potreby zamestnancov. Fyzická, kognitívna a emocionálna pohoda ovplyvňujú sústredenie, kreativitu a výkonnosť na pracovisku. Rovnováha medzi nimi pomáha odstraňovať zdravotné problémy,redukovať stres a vytvoriť efektívne prostredie. Vedeli ste, že „len“vystavenie zamestnancov hluku podľa výskumov dokáže znížiť efektivitu práce o neuveriteľných 66 %?

Wellbeing je inovatívny prístup k nastaveniu pracovného prostredia. Základom je rôznorodosť pracovných zón a vytvorenie rovnováhy medzi nimi pre zlepšenie komunikácie a vzťahov. Napríklad priestor pre oddych, kuchynka, kaviarnička, súkromné kancelárie, ale aj miestnosti pre coworking, výskum či cvičenie. Takéto usporiadanie umožňuje zamestnancom podľa potreby meniť prostredie i polohu tela. Nemenej dôležitú úlohu zohráva tiež využitie nábytku. Pracovné stoly na státie, ergonomické stoličky, pohodlné kreslá, aktívne stoličky podporujúce pohyb, fitlopty, sedacie vaky. Často meniť polohu pri práci je veľmi dôležité. Zamestnanci tak zapájajú iné svaly ako pri sedení, prekrvujú a okysličujú organizmus, zvyšujú svoj kreatívny potenciál i spôsob myslenia. Nová poloha, nový prístup, nové nápady. To je obzvlášť dôležité, veď dnes je najviac ľudí v histórii ľudstva platených firmami za rozmýšľanie.

Zaujal Vás tento článok? Prečítajte si aj
Fyzická, sociálna, emočná a kognitívna. Prečo je pohoda pre wellbeing taká dôležitá a ako ju dosiahnuť?

Biofilický dizajn

Vďaka rozdeleniu pracovného prostredia do rôznorodých zón zažívajú ľudia nové interakcie. Prehlbujú svoje vzťahy a vytvárajú väzby naprieč tímami, ktoré nemali príležitosť stretnúť sa. To všetko prispieva k tomu, aby sa zamestnanec cítil súčasťou organizácie, identifikoval sa s ňou a našiel zápal pre prácu. Wellbeing prispieva k prebudeniu optimizmu v zamestnancoch, všímavosti, autentickosti, motivácii, pocitu spolupatričnosti.Aby práca pre zamestnancov mala zmysel, cítili sa potrební pre spoločnosť,budovali si nové priateľstvá a nebola len vyčerpávajúcim zdrojom príjmu.

Teda, vlastnosti, ktorými disponuje vysnívaný zamestnanec HR manažérov. Wellbeing je tak win-win situáciou prinášajúcou výhody ľuďom aj spoločnosti.

Čo nesmie chýbať na zdravom pracovisku

Mnohé spoločnosti už prišli na to, aké dôležité je rozčleniť priestor do viacerých, rôznorodých a napriek tomu vzájomne spolupracujúcich a komunikujúcich zón. Pochopili, že zamestnanci nie sú homogénna masa, a preto tak nemôže vyzerať ani ich pracovisko. Aby ten,kto potrebuje rozmýšľať a sústrediť sa, našiel miesto s dostatkom súkromia. Tí,ktorí potrebujú riešiť tímovú prácu, si nevytvorili priestor pre spoluprácu pri kolegovom stole. Aby ten, komu tŕpne telo, si mohol preniesť počítač k pracovnému stolu na státie či vyložiť si nohy. Aby si zamestnanci, ktorí majú za sebou náročný deň, mohli sadnúť, pozrieť sa z okna a načerpať energiu z pohľadu na stromy, oblohu, či vodnú hladinu. Aby ľudia mali možnosť porozprávať sa medzi sebou, aj keď pochádzajú z iných oddelení,kultúr, zdieľať svoje pocity a zároveň nevyrušovali ostatných kolegov.

Na zdravom pracovisku je preto samozrejmosťou zdravý vzduch, kontakt s prírodou, kancelársky nábytok šetrný k prírode a ovzdušiu. Tam by sa to však nemalo končiť. Je treba ísť ďalej, viac do hĺbky a poskytnúť viac.

Certifikát WELL je vystavaný na lekárskom prieskume, ktorý skúmal vplyv budov a priestorov na ich užívateľov. Berie do úvahy kvalitu vzduchu, vody, osvetlenie, potraviny, možnosť pohybu a samotné pohodlie pri práci

WELL certifikát a jehoprínos pre spoločnosť

Znížiť stres, chorobnosť, absenciu, fluktuáciu a naopak, zvýšiť pohodu, koncentráciu, produktivitu, efektivitu a zlepšiť zdravie zamestnancov. To je cieľom zdravého pracovného prostredia. Uchádzači ho dokážu rozpoznať i podľa toho, či má daná budova, spoločnosť, certifikát WELL. Práve ten sa zaoberá ôsmimi hlavnými kritériami pre zdravý priestor: kvalitou vzduchu a vody, osvetlením, stravou, možnosťami získať telesnú pohodu, udržať si dobré duševné zdravie, pohodlím samotných používateľov a tiež inováciami. Certifikát WELL nie je na týchto bodoch vystavaný náhodou, sú výsledkom lekárskeho prieskumu. Prieskumu, ktorý zisťoval, čo v budovách najviac vplýva na používateľov.                                            

Pri kvalite vzduchu sa berie ohľad najmä na množstvo CO2, prachových častíc, úroveň vlhkosti, teplotu či výskyt škodlivých látok. Pri kontrole svetla je primárne zabezpečenie dostatku prirodzeného denného svetla,pri akustike je to zase meranie zvuku šíriaceho sa v priestore a jeho vplyv na ľudí. Pre spoločnosti môže byť preto WELL certifikát zaujímavou možnosťou, ako vyslať jasný signál potenciálnym zamestnancom: „U nás vám bude dobre, u nás ste práve vy na prvom mieste!“

Chceli by ste priniesť wellbeing aj do vašej spoločnosti alebo sa o ňom dozvedieť viac? Napíšte nám, spoločne nájdeme to najlepšie riešenie.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava