Čo obsahuje vzduch, ktorý dýchame.

Fyzická, sociálna, emočná a kognitívna. Prečo je pohoda pre wellbeing taká dôležitá a ako ju dosiahnuť?

Wellbeing nie je iba trendy mantra, stále viac zamestnávateľov a zamestnancov si uvedomuje, že je to nutnosť. Nutnosť, ktorá vplýva cez jedinca na celú spoločnosť, cez myseľ pôsobí na telo a pocity. Wellbeing má neurologický,ekologický, biologický a dokonca ekonomický vplyv. Aby sme sa v práci cítili dobre, je dôležitá pohoda: fyzická, sociálna, emočná, kognitivína. Pohoda je protilátka na všetky dnešné nástrahy: vyhorenie, prepracovanie, stres, tlak,hodiny v kancelárii bez dotyku s prírodou, zdravotné problémy. Ako ju však dosiahnuť?

Fyzická pohoda

Naše telo a zmysly sú dokonalým senzorom, ktorý vie presne vyhodnotiť situáciu. Prakticky v momente nám dá informáciu, či sa v priestore cítime v pohode, alebo nie. Ak sa niekde cítime dobre, bliká nám zelená kontrolka a vieme, že tu sa nám bude dariť, tu budeme vedieť dobre pracovať, tu budeme radi tráviť čas. Je to aj o ergonomickom nábytku – áno, držať správnu polohu tela, zapájať množstvo svalov a zlepšovať rovnováhu je dôležité.

Optimálna pracovná pohoda

Pre optimálnu fyzickú pohodu potrebujeme však aj niečo “navyše¨. Človek je súčasťou prírody a kontakt s ňou každému z nás pomáha cítiť sa lepšie. Aj tým, ktorí o sebe hovoria, že sú mestské typy. Pri zariaďovaní pracovného prostredia je teda namieste, aby sme vytvorili opak sterilnej a chladnej kobky. Dostatok prirodzeného svetla, výhľady na neďaleké hory či parky, čerstvý vzduch, príjemná aróma, to je to, čo zamestnanec potrebuje.

Dostatok prirodzeného svetla, výhľad na okolitú prírodu, čerstvý vzduch.
Pohodu na pracovisku pomôžu vytvoriť aj prírodné materiály, kvety, drevo.

Biofilická pohoda

Rovnako dôležitý je výber správnych materiálov, ktorých vzory, štruktúry, vzhľad vplývajú na celkovú pohodu. Neopracované drevo, kamene, vlna, jemné textílie či koža – to všetko nám pripomína prírodu a pomáha vytvárať biofilné prostredie. A najmä: fyzickú pohodu.

Sociálna pohoda

Človek je tvor spoločenský. Prvé tlupy okolo ohňa, rodiny, školský kolektív, športové tímy, ale tiež firmy – všetky tieto skupiny spája spolupráca, dôvera, jednota. Alebo by aspoň mala. Keď tím drží pokope, vytvárajú sa silné sociálne väzby, vďaka ktorým dokážu jednotlivci v službách kolektívu prinášať výborné výsledky. Práve v dnešnej dobe je tento aspekt žiaduci: (nielen) v práci sa čoraz častejšie stretávame so zložitejšími, komplexnejšími problémami, ktoré je možné vyriešiť iba spoluprácou v tíme. A to je bez sociálnej pohody veľmi náročná úloha.

Vytváranie spoločenstiev a kolektívov prináša výborné výsledky pri vzájomnej spolupráci.
Denný kontakt s kolegami podporuje vytváranie dôvery, zlepšenie spolupráce a pohody

Spolupráca medzi tímami

Človek inklinuje k spolupráci s ľuďmi, ktorým dôveruje a má s nimi hlbšie väzby. Ako však vytvoriť priestor, kde to bude možné a najmä úplne prirodzené? Odpoveďou je denný kontakt so svojimi kolegami v prostredí prispôsobenom na vytváranie formálnych i neformálnych tímov.

Čoraz viac firiem má vo svojich priestoroch miesta, kde je prvoradá komunikácia - vlastnúkaviareň, neformálne miestnosti s hrami, pohodlnými polohovateľnými sedačkami,kreslami, ktoré priam vyzývajú, aby sa človek uvoľnil. K vytvoreniunehmatateľnej sociálnej pohody tak výrazne dopomáhajú hmatateľné prostriedky.Musia byť však správne zvolené.

Emočná pohoda

Sociálna a emočná pohoda sú pevne spojené. Hoci jedna hovorí o dynamike skupiny a druhá o jednotlivcovi, sú previazané viac, ako si myslíme.To, ako sa človek cíti vo svojom vnútri, ovplyvňuje jeho správanie navonok – môže šíriť pohodu, ale i nervozitu. A práve jeho správanie vplýva na väzby, spoluprácu i atmosféru v skupine.

Emočná pohoda sa však netýka iba skupiny ako takej, tiež výrazne vplýva na odolnosť jedinca voči náročným situáciám, prináša zanietenie pre prácu či určuje celkové nastavenie osobnosti. Ak je človek v pohode, dokáže – v spolupráci s kolegami – prekonať i tie najťažšie prekážky a dopomôcť spoločnosti k dosiahnutiu cieľa. Aby zamestnanec prežíval emočnú pohodu, je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom bude môcť byť sám sebou a dokáže získavať sebadôveru. Treba si však uvedomiť, že emócie a pocity nie sú to isté: emócia je biologická reakcia na vonkajšie podnety, ktorá môže vyústiť do stresu, hnevu alebo strachu. Pocity prekračujú úroveň emócií,sú komplexnejšie a najmä osobnejšie. Hoci dvaja ľudia môžu pociťovať strach, pocit z neho bude mať zrejme každý iný.

Emočnú pohodu dokážeme ovplyvňovať najmä atmosférou v pracovnom prostredí, zážitkami, s ktorými sa tu stretneme, možnosťou spomaliť a nielen sa hnať za výsledkami. Dôležitá je tiež podpora od kolegov či pracovné benefity, ktoré prekračujú prah kancelárie a vstúpia i do osobného života. Ak chceme vytvoriť emočnú pohodu, namiesto rozumu by sme sa mali sústrediť na srdce, emócie a pocity toho - ktorého jednotlivca. 

Zaujal Vás tento článok? Prečítajte si aj
Zdravý biznis stojí na zdravých zamestnancoch. Je wellbeing kľúčom k úspechu?

Emočná pohoda podporuje prácu v tímoch
Mozog funguje bez prestania. Mozog je neuveriteľný stroj – hľadá, rozpoznáva a vytvára vzťahy vo všetkom, čo vidíme, tak, aby nám dávali zmysel. Od reakcií ľudí v našom okolí, cez pocity z miesta, kde sa nachádzame, až po podujatia, ktorých sa zúčastňujeme.

Kognitívna pohoda

Mozog je neuveriteľný stroj – hľadá, rozpoznáva a vytvára vzťahy vo všetkom, čo vidíme, tak, aby nám dávali zmysel. Od reakcií ľudí v našom okolí, cez pocity z miesta, kde sa nachádzame, až po podujatia, ktorých sa zúčastňujeme. Mozog funguje všade a najmä stále. To, ako interpretujeme získané informácie, ovplyvňuje spôsob zmýšľania a myšlienkového nastavenia. Naše rozmýšľanie, pamäť, učenie, hľadanie spojitostí a rozhodovacia činnosť je to, čo voláme kognitívnymi schopnosťami.

Ak cítime kognitívnu pohodu, dokážeme sa 100 % sústrediť nato, čo je aktuálne dôležité, a nenecháme sa vyrušovať inými podnetmi. Okrem toho však pri kognitívnej pohode dokážeme byť tvorivejší, myslieť „out of the box", nájsť chodníčky tam, kde sme ich predtým nevideli. Zároveň nám kognitívna pohoda pomáha lepšie vyhodnocovať situáciu a robiť rozhodnutia, na ktoré by sme si pri nepohode možno netrúfli. Schopnosť venovať pozornosť prítomnému momentu a byť ním zaujatý sa nazýva „flow“.

Mať flow v práci je pre človeka neuveriteľne dôležité: práca ide od ruky a výsledky sú kvalitnejšie ako pri roztržitom sústredení.

Pri úspešnom dokončení úlohy je navyše mozog zaplavený endorfínmi a človeka napĺňa pocit šťastia. Každý sme však iný, a preto aj spôsoby, ako nadobudnúť kognitívnu pohodu, sa líšia. Pre jedného je dôležité spoločné prostredie, v ktorom panuje príjemná atmosféra, hrá relaxačná hudba,je inšpirované biofilným dizajnom a teplými farbami. Druhý naopak uprednostní dokonalé súkromie, ticho, hlboké a pohodlné kreslo a žiadnu spoločnosť. Oba prístupy sú správne a úplne v poriadku, preto ich treba zohľadniť.

Chceli by ste i vy posunúť úroveň pohody na vašom pracovisku na vyššiu úroveň? Napíšte nám nám a spoločne nájdeme najlepšie riešenie.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava