HENKEL   CAMPUS


Obdobie: 2019 - 2020

Rozsah: Návrh inovatívneho riešenia pre štúdium, spoluprácu a stretnutia. Dodanie štandardného a atypového nábytku.

PRIPOJENIE. INOVÁCIA. UČENIE.

Nové pracovisko sme zadefinovali vytvorením osobitných priestorov, ktoré zachytávajú kultúru zdieľania a štýl riadenia spoločnosti v otvorenom priestore. Vytvorili sme funkčný celok podporujúci štúdium, spokojnosť, inováciu a výkonnosť zamestnancov.Technológie, ktoré vytvárajú pracovisko zamerané na človeka pre získavanie a udržanie talentov.

Napriek značnému počtu rýchlych rozhodnutí, ktoré každodenne robíme na základe dát. Prežitie si vyžaduje rýchle prispôsobenie, inováciu a rast. Neformálne priestory, ktoré sú podstatným prvkom vysoko kolaboratívneho prostredia, sa používajú na diskusiu, výmenu skúseností, relaxáciu alebo len ako miesto na zmenu tempa práce.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava