Amazon Slovakia

Amazon Slovakia

Sťahovanie spoločnosti AMAZON Slovakia s.r.o. do budovy Twin City Tower prebiehala v 2 etapách, podľa dokončenia jednotlivých poschodí. V roku 2018 obsadila priestory na 2 - 4NP. V roku 2019 sa presunula z centra mesta na podlažia 1 NP, 5NP – 10NP. V konečnej fáze bude na ploche 10.000 m2.Projekt bol rozdelený do niekoľkých balíčkov. My v OHD sme pre spoločnosť dodávali v 1. fáze pracovné stoličky, lokre a softseating.


V 2. fáze sme boli zapojený do častí pracovné stoličky a softseating.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava