Inšpirácia pre Váš priestor

Jednoduchý náhľad na návrh priestoru, kde je vyčlenený priestor pre tradičné kancelárske sedenie, relax zóny, work caffé, či konferenčný priestor. Pri spracovaní návrhu berieme do úvahy osobité potreby a možnosti klienta.

To, v akom priestore ľudia tvoria má vplyv na ich motiváciu, efektivitu, výkon i lojálnosť voči firme.

Jeden priestor nemôže podporiť spôsob, akým ľudia v dnešnej dobe potrebujú pracovať. Ľudia potrebujú slobodu zvoliť si, kde a ako budú pracovať, podľa práve danej úlohy.

Brand Book spoločnosti Steelcase

Neformálne priestory podporujú uvoľnenú konverzáciu, môžu stimulovať mozog a zvýšiť kreativitu.