In between spaces

Pozorovania

Wi-Fi a prenosné technológie prinášajú informácie a komunikácie aj do odľahlých častí areálu, takže akýkoľvek priestor je vhodný pre štúdium, spoluprácu, meeting.

Práca v tímoch často uvoľňuje učebné pre priestory, na úkor priestorov, ktoré lepšie podporujú skupinovú prácu. Salóniky sú pohodlné, ale väčšinou určené pre jediný účel.

Chodbám často chýba sedenie a pracovná doska, kde sa študenti a učitelia môžu rozprávať a rozoberať aktuálne spracovávanú tému.

Je potrebný prístup k elektrickým zásuvkám, napriek tomu budovy spravidla neposkytujú dostatok zásuviek.

Mohlo by vás zaujímať

Cobi

media:scape

Roomwizard II

Lounge sedenie