Prečo si zvoliť OHD za svojho partnera

Našim cieľom je vytvoriť zdravé a zároveň estetické a funkčné pracovné prostredie s dôrazom na kvalitu, bezpečie, ochranu zdravia a životného prostredia. Na prvé miesto kladieme požiadavky a potreby našich klientov, k čomu využívame inovatívne technológie a know how na dosiahnutie cieľa, ktorým je rast a úspech našich klientov.

Naše podnikanie

Hodnoty v spoločnosti OHD sú čestné konanie, dôstojné a úctivé zaobchádzanie s ľuďmi. Sú kľúčovými zásadami, ktoré vedú naše individuálne, firemné obchodné myslenie, rozhodnutia a správanie od svojho založenia v roku 2002. Je to odkaz zakladateľa našej spoločnosti Ing. Vladimíra Rečla a zostáva základným kameňom našej obchodnej filozofie dodnes. Základné hodnoty OHD sa odrážajú v našich obchodných štandardoch, ktoré zahŕňajú základné princípy a riadia sa etickými a právnymi záväzkami spoločnosti po celom svete.

Tieto štandardy sa týkajú nielen správania v rámci OHD, ale aj správania týkajúceho sa zákazníkov, obchodníkov, dodávateľov a ďalších zainteresovaných strán.

Na prvom mieste VY, vaše zdravie, bezpečnosť a pohodlie

Pred začatím každého projektu zisťujeme Vaše potreby a pracujeme na tom, aby sme priestor vytvárali spoločne. Správna komunikácia je alfou a omegou pri vzájomnej spolupráci. My vieme ako a prečo práve takto, Vy viete, čo potrebujete a s čím sa stretávate. Snažíme sa zapracovať všetky Vaše inšpiratívne podnety a predstaviť výhody a benefity vytvoreného návrhu z pohľadu ergonómie, osvetlenia, akustiky, bezpečnosti a vplyvu na zdravie a pohodlie vašich zamestnancov. Bez Vás, by naše zručnosti a kreativita nemali zmysel. Vaša spokojnosť je našou prioritou.

Zodpovednosť a vlastníctvo sú pre nás vysokou hodnotou

Všetci naši kolegovia z vlastnej iniciatívy preberajú zodpovednosť za projekty a pristupujú k nim ako k vlastným.  Delia sa s Vami o svoje zručnosti a vedomosti. Vaše požiadavky riešia rýchle a s dôrazom na kvalitu. Pracujeme ako tím, navzájom medzi sebou konzultujeme a zdieľame informácie, aby sme zabezpečili rýchle a správne riešenie.

Čestnosť a profesionalita

Etika, profesionalita a čestnosť sú hodnoty našej spoločnosti a všetkých kolegov, s ktorými sa stretnete. Nie sú to len frázy, ale hodnoty ktoré vyznávame, riadime sa nimi a sú našou kultúrou, vďaka čomu je pracovné prostredie v OHD podnetné a zábavné. Šťastní a inteligentní ľudia tvoria lepšie služby. Rovnako, ako veľa iných dodávateľov, sme si vedomí toho, že priama a čestná komunikácia je kľúčovým prvkom  pri vzájomnej dôvere a spolupráci.  Pracujeme pre Vás.

Kvalita produktov a záruky

OHD spolupracuje s dodávateľmi, ktorí zdieľajú víziu a ambície spoločnosti. Spoločnosť stanovila svoje záväzky, kroky a očakávania dodávateľov prostredníctvom zmluvy alebo dohôd, ktoré vyžadujú, aby dodávatelia dodržiavali zákony a kódex správania dodávateľov spoločnosti, vďaka čomu vieme poskytnúť vysokú kvalitu dodaných produktov a služieb za rozumnú cenu, dlhoročnú záruku na produkty nad rámec zákonom stanovenej lehoty.

Váš úspech je naším úspechom

Náš úspech a stabilnú pozíciu na trhu dosahujeme vďaka Vášmu úspechu a vzájomnej pomoci. Príjemné, zdravé a pohodlné pracovné prostredie prispieva k lojalite zamestnancov a vytváraniu nových pracovných príležitostí pre mladé talenty, čo zvyšuje vašu efektivitu, produkciu, dynamiku, konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku úspech.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava