Lenovo

Lenovo

Lenovo Slovakia, sa v januári 2018 presťahovala do nových priestorov Panorama Business III, s plochou 6 400 štvorcových metrov. Do nových priestorov presťahovala všetkých 750 zamestnancov zo svojho bratislavského servisného centra z petržalského Digital Parku.

So sťahovaním súvisia aj zmeny. Spoločnosť Lenovo preferuje priestor v štýle Smart Office, čomu prispôsobili aj nové priestory. 

Nájdete tu:

  • mikrokancelárie, phoonbooty
  • sharované pracoviská
  • kreatívne zóny
  • focus roomy
  • zasadačky
  • kolaboračné zóny
  • relax
  • fitness

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava