Mobilná čistička vzduchu PURE AIRBOX HOME S

Zdravý, čistý vzduch v kancelárii a doma

Život človeka prichádza s prvým nádychom a končí s posledným výdychom. Dýchanie, je základná potreba, bez ktorej sa nezaobídeme. A nie len my, ale aj všetko živé na našej Zemi. Len od nás závisí, aký kvalitný vzduch dýchame a ako ovplyvňujeme svoje zdravie.

Nie všetky látky v ovzduší sa považujú za znečisťujúce. Vo všeobecnosti je znečistenie ovzdušia definované ako existencia určitých znečisťujúcich látok v atmosfére na úrovniach, ktoré majú škodlivý vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie a naše kultúrne dedičstvo (budovy, pamiatky a materiály).

Kvalita a zdravie vzduchu

Znečistenie ovzdušia, a to ako vo vnútri, tak aj vonku, je závažný environmentálny a zdravotný problém podobný vo všetkých rozvinutých a rozvojových krajinách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie / WHO existujú vážne dopady na zdravie pre ľudí vystavených účinkom PM/ pevné znečisťujúce častice a O3/ ozónu. Hlavne v domácnostiach, kde sa využívajú palivá z biomasy a uhlie na varenie či vykurovanie.

V takýchto prípadoch môže byť hodnota PM o 10-50 krát vyššia ako akceptovateľné hodnoty. WHO odhaduje, že znížením úrovne znečistenia ovzdušia, kde je priemerná koncentrácia PM10 v prostredí od 70 do 20μ / m3, by mohlo celosvetovo znížiť počet úmrtí až o 12,7%.

Z nedávnej štúdie Preskúmanie dôkazov o zdravotných aspektoch znečistenia ovzdušia, ktorú robila WHO vyplýva, že znečistenie ovzdušia jemnými časticami (PM2,5, t. j. tuhé častice s priemerom najviac 2,5 mikrometra) by mohlo predstavovať väčší problém pre zdravie, ako časticami o veľkosti PM10.


Vo vnútorných priestoroch je znečistenie vzduchu 2-5 krát väčšie ako v exteriéri, čo je veľmi výrazný problém, pretože trávime až 90% nášho času v interiéri.

Zo štúdie ďalej vyplýva, že dlhodobé vystavenie jemným časticiam môže spustiť arterosklerózu, rakovinu, mať nežiadúce následky pri pôrode a spôsobiť detské respiračné ochorenia, ADHD syndróm. WHO v nej takisto naznačuje možné prepojenie s vývojom nervového systému, kognitívnymi funkciami a cukrovkou a potvrdzuje príčinný vzťah medzi PM2,5 a úmrtiami v dôsledku srdcovo-cievnych a respiračných ochorení.

Vedeli ste, že:

 • deti do 8 rokov vdýchnu v kľude 2-krát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí, pretože ich dýchacie cesty sú užšie, pľúca sú stále v štádiu vývoja, preto problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok sú u nich závažnejšie a dlhšie trvajúce?
 • chorí zamestnanci znamenajú zníženú produktivitu firmy a zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť?

Najčastejšie prejavy akútnych účinkov znečisteného vzduchu sú:

podráždenie slizníc očí

horných ciest dýchacích

kašeľ

zvýšená citlivosť dýchacích ciest na alergény

zhoršovanie astmy

zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení

Dýchame všade, kam ideme

Všade, kam ideme, dýchame vzduch, ktorý je znečisťovaný celým radom látok na úrovniach, pri akých môžete niekedy očakávať nepriaznivé účinky na zdravie. Na Zemi neexistuje miesto, kde by sme mohli dýchať len čistý vzduch. Existuje však riešenie pre domácnosť, malé aj veľké spoločnosti, priemyselné zóny, športovcov, medicínske a kozmetické centrá, ktoré dokáže vyčistiť vzduch vďaka svojim aktívnym, patentovaným filtrom od španielskej spoločnosti ZonAir3D. Pri ktorom nie je potrebné meniť centrálny klimatizačný systém.

Na trhu je niekoľko typov čističiek vzduchu, ktoré pracujú na rôznych princípoch.

 • Čističky vzduchu na báze vodných filtrov zachytávajú nečistoty do nádržky s vodou, ktorá slúži zároveň k zvlhčeniu vzduchu odparovaním vody z hladiny. Ide o tzv. vodné filtre a ich proti prašná účinnosť je 50 až 70%.
  NEVÝHODA: Znečistená voda vo filtri musí byť pravidelne vymieňaná a nádobu na vodu treba pravidelne čistiť, pretože sa v nej môžu množiť baktérie a dochádza k usadeniu vodného kameňa.
 • Čističky vzduchu s absorbčným princípom čistenia vzduchu. Sú založené na využití filtru so živočíšnym uhlím v spojení s HEPA filtrom, na čistenie peľu a prachu. Proti prašná účinnosť týchto čističov dosahuje až 99,97%.

  S ULPA U15 filtrom proti prašná účinnosť týchto čističov dosahuje až 99,999%.  Air+ “S¨. 


 • Čističky vzduchu založené na fotokatalytickom princípe. Podstatou tejto metódy je rozklad chemických emisií do bezpečných komponentov (voda, oxid uhličitý) a ich okyslenie na povrchu pod vplyvom ultrafialového žiarenia ako katalyzátora. Tento princíp efektívne ničí toxíny, vírusy i baktérie. Reakcie prebiehajú v prítomnosti katalyzátora, napr. Oxidtitanu (TiO2) pod vplyvom UV žiarenia, ktoré je rozširované špeciálnou UV lampou. Podobne pracujú tiež čističky so studenou katalýzou, ktoré však k chemickej reakcii nepotrebujú UV žiarenie.
  NEVÝHODA: Tvorba ozónu.
 • Čističky s elektrostatickým filtrom. Ich prednosťou je možnosť umývania filtrov vodou, čím sa podstatne znižujú náklady na prevádzku. Ich proti prašná účinnosť presahuje 90%.
  NEVÝHODA:  vyššia obstarávacia cena a predovšetkým častá údržba, bez ktorej prístroj nemôže správne a efektívne fungovať.

 • Germicídne žiariče a ozónové sterilizátory vzduchu. V čističke sa vytvára ozón, ktorý sterilizuje vzduch od vírusov a baktérií a odstraňuje pachy a dym. Pretože ozón vo vyšších koncentráciách môže spôsobovať bolesti hlavy až nevoľnosť, je potrebné dodržať doporučené WHO normy stanovenej koncentrácie.
  NEVÝHODA: Prístroje, ktoré fungujú len na tomto princípe, nevyčistia vzduch od pevných prachových častíc.
 • Ionizátor ovzdušia. Ionizátory urýchľujú zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. Výsledkom je výrazné zníženie koncentrácie respirabilného prachu vo vnútornom ovzduší. Výhodou ionizátorov je nízka hlučnosť a produkcia malých záporných iónov.
  NEVÝHODA:  Prístroj nie je schopný zachytiť pachy a iné plynné látky.

V praxi sa teda ako najúčinnejší postup v boji za čistým ovzduším ukazuje použitie prístrojov pracujúcich na rôznych princípoch a najlepšie s niekoľkostupňovým systémom čistenia ovzdušia.

KatalógKatalóg
Čistý vzduch
17.10.2019 - 1.3 MB

Air+ 300S/ 430S

Vnútorné ovzdušie je 2-5 krát viac znečistené ako vonkajšie (WHO) napriek tomu v ňom trávime až 80-90% svojho času. Zariadenie Air+ 300S/ 430S vytvára oázu bezpečia po celý život.

AIR+ 600

AIR+ 600

Maximálna účinnosť a kvalita v jedinečnom a tichom kompaktnom čističi vzduchu. Neporaziteľná kvalita a výsledky. 

Air Pro

Air Pro

Pure Air Control je inovatívny systém čistenia vzduchu, ktorý prináša čistý vzduch do interiérov budov použitím extrakčného systému.

Bubble

Bubble

Vytvorte priestor s čistým vzduchom pre kolegov s respiračnými chorobami. Bubble je prvý mobilný priestor, kde je to možné dýchať neustále generovaný 99,99% čistý vzduch bez kontaminácie. 

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava