Prach ako prekážka v liečbe

Mesiace jún, júl a august sú pre prach zo Sahary a zdravie našich detí najkritickejšie. Saharský prach je masa suchého vzduchu nabitého prachom z Afriky, ktorý so sebou prináša častice obsahujúce baktérie, vírusy, spóry a pesticídy, ktoré môžu ovplyvňovať najmä zdravie detí a starších ľudí. Deťom, pretože majú slabý imunitný systém, starším, pretože mnohí navyše trpia chronickými ochoreniami. Aj keď je pravda, že môžeme urobiť nejaké opatrenia na ochranu našich detí, iných ľudí a zvierat pred týmto javom, realita je taká, že prachu zo Sahary, čo je stĺpec s viac ako 100 miliónmi ton prachu, v súčasnosti získava na intenzite za posledných 50 rokov; v dôsledku klimatických zmien a globálneho otepľovania, ktorých hlavnou príčinou je ľudská činnosť.

Deti a piesok zo Sahary

Prach zo Sahary dráždi a zapaľuje horné a dolné dýchacie cesty dieťaťa, dráždi oči, spôsobuje svrbenie, slzenie a dermatitídu na koži, akú sme doteraz nevideli. Astmatickým deťom alebo deťom s predispozíciou na bronchospazmus sa zhoršujú symptómy. Stúpa počet detí s dýchacími ťažkosťami alebo s pretrvávajúcim kašľom bez akýchkoľvek iných príznakov, ktoré nás nútia pomyslieť na nejaké známe ochorenie.

Chronické ochorenia u starších ľudí a prach

Vedeli ste, že "obyčajný prach" môže byť prekážkou v liečbe? Starší ľudia s kardiovaskulárnym ochorením alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, ktorí adekvátne nereagujú na liečbu, a pacienti s následkami ochorenia COVID-19. Komplikujúcim faktorom je v nich prach zo Sahary. Z týchto dôvodov sa ľuďom s podobnými ťažkosťami odporúča nosiť ochranu nosa a úst (rúško) naďalej. Hlavne na uzavretých miestach, aby sme zabránili šíreniu pandémie, ktorá sa neskončila, a na otvorených miestach, keď vidíme sivo žltú oblohu charakteristickú pre znečisťujúci prach, treba zatvárať okná, dodržiavať pitný režim ( hydratáciu tela) a osobnú hygienu. Naučiť naše deti, aby si nepretierali oči a nos, mať vždy po ruke lieky ak ste astmatický pacient a upozorniť lekára, ak odpoveď na liečbu nie je taká, ako sa očakáva.

Veľmi dobrou pomôckou pre zlepšenie imunity a posilnenie liečby je čistička vzduchu s certifikovaným MERV20 filtrom /ULPA U15, ktorá zachytáva prach, peľ, plyny, mikroorganizmy od veľkosti 0,1 PM na všetkých úrovniach. Unikátna čistička vzduchu s ULPA 15 filtrom AIR+ 430S

Starajte sa o svoje dýchacie cesty

Pre astmatikov a pre ľudí s predispozíciou na bronchospazmus je kľúčové starať sa o svoje dýchacie cesty. "Liečiť" astmu prírodnou cestou, kedy astmatik dýcha zdravý vzduch, je najlepšou podpornou liečbou astmy a môže veľmi výrazne zmierniť prejavy astmy. V niektorých prípadoch ich spolu s vhodnou lekárskou starostlivosťou úplne odstrániť. Logicky je teda prvým liečebným krokom odstránenie alergénov z domáceho prostredia. Tým sa výrazne zníži riziko ďalších záchvatov.

Kvalita vzduchu v kancelárii

Kvalita vzduchu v kancelárii

Aká je kvalita vzduchu na Slovensku?

AIR+ 300 - 430 S

Prenosné zariadenie na čistenie vzduchu pre vnútorné priestory so starostlivým dizajnom a certifikovanou účinnosťou čistenia vzduchu 99,999%  od 0,1PM. 

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava