Kvalita vzduchu ovplyvňuje rozhodovanie, sústredenie, kognitívne schopnosti a celkové zdravie.

Rozhodovanie, sústredenie, zdravie. Aj toto ovplyvňuje kvalita vzduchu v kancelárii.


Pri fyzicky nenáročnej aktivite, napríklad práca za počítačom, sa za minútu vymení v pľúcach 6 – 8 litrov vzduchu. To je denne okolo 11-tisíc litrov, ak športujete ešte viac. Čo sa však do pľúc dostáva? Najmä dusík (78 %), kyslík (21 %), argón (0,9%) a oxid uhličitý (0,04 %), svoje miesto tu však majú tiež prachové častice, splodiny, vírusy i baktérie. Kvalita vzduchu ovplyvňuje naše zdravie. Znečistené ovzdušie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie stojí za vznikom až 29 % prípadov rakoviny pľúc. Aký kvalitný vzduch máme na Slovensku? Čo dýchame v kanceláriách? A ako zvýšiť kvalitu ovzdušia v interiéri?

Aká je kvalita vzduchu na Slovensku?

Slovensko patrí medzi najviac zalesnené krajiny v Európe, viac ako 41 % územia tvoria práve lesy. I tento fakt môže povzbudzovať domnienku, že vzduch na našom území sa radí k tým najkvalitnejším v Európe. Opak je však pravdou, Slovensko patrí medzi tri štáty Európskej únie, ktoré nedosiahli cieľ zníženia koncentrácie tuhých častíc PM2,5. Teda škodlivých častíc, ktoré pochádzajú z kúrenia, priemyslu a dopravy.

Okrem toho sme sa tiež umiestnili medzi najhoršími krajinami v hodnotení, ktoré meralo obsah smogových častíc PM10 v ovzduší. Aj to sú dôvody, prečo u nás v roku 2016 predčasne zomrelo v dôsledku zlej kvality ovzdušia takmer 5 000 ľudí. Medzi najznečistenejšie oblasti patrí stredné Slovensko, v mestách Žilina, Banská Bystrica, Ružomberok a Martin, pridáva sa tiež Jelšava, kde býva najčastejšie vyhlásená výstraha pred smogom.

Aký vzduch dýchame v kanceláriách?

Počas dňa strávime v interiéri priemerne 80 – 90 % nášho času. Toto vysoké číslo je jasným indikátorom toho, že by sme sa nemali zaujímať iba o kvalitu vonkajšieho, ale aj toho vnútorného ovzdušia. Čo nás môže ohroziť v kancelárii? Môže to byť napríklad rádioaktívny plyn radón, ktorý sa pri rozpade uránu prirodzene uvoľňuje z pôdy a hornín.Tento plyn má len v USA ročne na svedomí od 15 do 22-tisíc úmrtí v dôsledku rakoviny pľúc. V oblastiach, kde sa vyskytujú horniny ako napríklad grafit, môže do budov preniknúť cez praskliny v základoch či múroch.

Medzi najväčších znečisťovateľov vzduchu patria tiež prchavé organické zlúčeniny, často spôsobujú krátkodobé problémy, ako bolesť hlavy, zápal očí, nosa, hrdla alebo zvyšujú riziko zápalu pľúc či priedušiek. Kde tieto látky môžeme nájsť? Sú to chemikálie, ktoré sa nachádzajú v kobercoch, nábytku, farbách alebo čistiacich prostriedkoch. Okrem vlastného negatívneho vplyvu na kvalitu ovzdušia, tiež prispievajú k tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. Ten dráždi sliznice a môže spôsobiť astmu či pľúcny edém.

Podceňovať by sme nemali ani zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého. Ak je hladina CO2 vyššia ako 700 ppm, čo môže negatívne ovplyvniť produktivitu, rozhodovanie, bdelosť a priniesť až letargiu.

Čo všetko dokáže odfiltrovať čistička ovzdušia

Zvýšiť kvalitu ovzdušia dokáže čistička vzduchu. Ako funguje? Disponuje viacerými filtrami, ktoré pohltia rôzne nežiadúce látky – od plynov cez väčšie prachové častice až po mikročastice. Na trhu nájdeme viaceré čističky vzduchu, ktoré dokážu obhospodáriť rôzne veľkosti priestoru – od jednotlivých miestností až po otvorené kancelárie. Niektoré sú pripevnené napevno, iné sa dajú ľahko premiestniť. Napríklad mobilná čistička vzduchu Pure Airbox Home S má prietok 330 m3 za minútu, čo je už riešenie pre väčšie priestory do 60m2.

Práve Pure Airbox Home S má v interiéri účinnosť až 99,999 %, môžu za to tri filtre: filter pre veľké častice (PM10), ktorý odstraňuje peľ, prach, alergény a plesne z ovzdušia. Absolútny filter ULPA (U15 MERV20), ktorý odstraňuje mikročastice od (PM0,1). HEPA filtre sa nachádzajú vo viacerých čističkách vzduchu, no Pure Airbox Home S je jediné zariadenie na čistenie vzduchu s tak vysokým stupňom filtrácie triedy U15. Prečo si vybrať zariadenie na čistenie vzduchu s ULPA 15 filtrom? HEPA filtre riešia čistou vzduchu s 99,99% účinnosťou od 0,3 mikrometra. ULPA filtre riešia ovzdušie s 99,9995% účinnosťou od 0,1 mikrometra, pričom koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID19 má veľkosť0,128 mikrometra. V neposlednom rade obsahuje exkluzívny filter GRSystemTM, ktorý odstraňuje z ovzdušia plyny NOx, SOx, O3,TVOC toxíny, dráždivé a karcinogénne látky redukované na komfortnú úroveň filtrom s aktívnym uhlím. Výstupom je vzduch s optimálnymi hodnotami očistený od pevných a plynných nečistôt.

Zariadenia na čistenie vzduchu sú vhodné do kancelárií, domácností, nemocníc, škôl, športovísk, kín,kultúrnych či verejných inštitúcií. Využitie si nájdu v interiéri všade tam, kde sa zdržujú ľudia.

Chcete pomôcť so skvalitnením ovzdušia v interiéri alebo sa dozvedieť o čističke vzduchu Pure Airbox Home S viac?

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava