Znečistené ovzdušie vplýva na čistotu vzduchu, ktorý dýchame

Neviditeľná hrozba, znečistené ovzdušie

Znečistené ovzdušie je neviditeľnou hrozbou pre zdravotný stav organizmu

Okrem koronavírusovej pandémie bojujeme proti ďalšej neviditeľnej hrozbe - toxickému ovzdušiu. Znečistený vzduch poškodzuje miliónom ľudí pľúca. Ľudia s respiračnými, srdcovo cievnymi, neurologickými a imunitnými ochoreniami sú vystavení vysokému riziku zhoršenia zdravotného stavu. U ľudí s astmou je tu značne vysoké potenciálne riziko smrteľného astmatického záchvatu.

Znečistenie ovzdušia má vážny dopad na náš zdravotný stav. Neexistuje žiadne bezpečné množstvo pre dýchanie znečisteného vzduchu. Ľudia na celom území Slovenska žijú v silne znečistených oblastiach, niekde viac, niekde v menej znečistených. Smutné je, že o tejto smrteľnej hrozbe vie WHO aj naša vláda už celé desaťročia a prijímajú sa len minimálne opatrenia, ktoré by mohli pomôcť. Preto je potrebné stanoviť a podniknúť potrebné kroky pre čistejší a zdravší vzduch u každého z nás, vďaka čomu si zabezpečíme  zlepšenie zdravotného stavu.

Každý rok umrie na svete následkom znečisteného ovzdušia až 7 miliónov ľudí. Z toho:

  • 21% v dôsledku zápalu pľúc
  • 20% na mŕtvicu
  • 34% na ischemickú chorobu srdca
  • 19% na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc
  • 7% na rakovinu pľúc
Čistý a zdravý vzduch - čistička vzduchu PURE AIRBOX HOME S

Väčšinu svojho života trávime vo vnútri budov, kde je až o 80% viac znečistené ovzdušie ako von, preto by sme sa mali chrániť pred kontaminovaným vzduchom a pomocou čističky vzduchu zlepšovať kvalitu svojho života a vnútorného životného prostredia. Vďaka čističke vzduchu PURE Airbox HOME S dokážete zvýšiť obranyschopnosť organizmu a tým aj imunitu. Pri alergiách a astme znížiť hladinu liekov a pri niektorých prípadoch sa ich dokonca úplne zbaviť.

Patentovaný systém filtruje a čistí znečistený vzduch. Premení ho na vzduch s optimálnym zložením bez znečistením častíc, environmentálneho ozónu a so znížením toxických, dráždivých a karcinogénnych plynov na komfortnú úroveň s protiprašnou účinnosťou 99,999%.

Neváhajte a dýchajte čistý a zdravý vzduch s certifikovanou čističkou vzduchu PURE AIRBOX HOME S. Osvedčená účinnosť filtrácie pozostáva z troch stupňov filtrácie s absolútnym filtrom ULPA U15 zaručí benefity pre váš zdravý život, ktorý sľubuje. Čistička vzduchu PAB Home S nevytvára vedľajšie emisie a so 100% účinnosťou odstraňuje škodlivý ozón.

Budeme radi, keď prídete do našich priestorov, aby sme Vám osobne ukázali pravdivosť a účinnosť čističky Pure Airbox Home S spolu s meraním neviditeľných čiastočiek, ktoré sa vo vzduchu nachádzajú a pomaly zhoršujú naše dýchanie. Nie sterilný vzduch, ale zdravý vzduch očistený od znečisťujúcich látok a mikro čiastočiek podporuje zdravé dýchanie, zdravý život.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava