Slovensko má výrazne zníženú kvalitu ovzdušia


Európska komisia podala žalobu na SR za prekročenie limitnej hodnoty tuhých znečisťujúcich látok PM10 a za neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Kvalita ovzdušia odzrkadľuje environmentálny stav našej krajiny. Napriek vysokému zalesneniu sa znečistené ovzdušie podpisuje na predčasných úmrtiach a to v podobe rôznych ochorení, ktoré vznikajú po vystavení - pobyte v znečistenom prostredí. Ide najmä o pľúcne, respiračné ochorenia, infarkt myokardu, či rakovina. Ide o dlhodobý proces, kedy sa už organizmus nevládze brániť s fatálnym následkom.

Okrem toho znečistené ovzdušie poškodzuje a zhoršuje reprodukčné orgány, genetické vlastnosti spermií, imunitný systém, vznikajú rôzne ochorenia srdca, dýchacích ciest, astma, alergie, choroby tráviaceho ústrojenstva, nervového systému a iné.

EK v tejto súvislosti pripomenula, že znečistenie ovzdušia je v EÚ hlavným problémom z hľadiska zdravia obyvateľstva. Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) možno znečisteniu ovzdušia každoročne pripísať okolo 400.000 predčasných úmrtí v krajinách EÚ. PM10 sú častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov a vyskytujú sa najmä v emisiách z priemyslu, dopravy a vykurovania domácností, ale produkujú sa tiež emisiami z poľnohospodárstva.

Správa o kvalite ovzdušia v Európe poskytuje každoročné hodnotenie stavu a vplyvov kvality ovzdušia a najnovších trendov v kvalite ovzdušia. Správa podporuje rozvoj a implementáciu politiky v oblasti kvality ovzdušia na európskej aj národnej úrovni.

Mohlo by vás zaujímať

Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice

Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice

„Všade,kam ideme, dýchame vzduch, ktorý je znečisťovaný celým radom látok na úrovniach, pri akých môžete niekedy očakávať nepriaznivé účinky na zdravie. Bohužiaľ, neexistuje miesto, kde by sme mohli dýchať len čistý vzduch.“

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Ľudia žijúci v oblastiach – najmä vo veľkých mestách či priemyselných oblastiach – so znečisteným vzduchom môžu mať horšie výsledky v testoch zameraných na myslenie, pamäť a kognitívne schopnosti. Alebo aj nie.

Kyslík a oxidačný stres

Kyslík a oxidačný stres

Jedna z obranných funkcií dýchacích ciest je pohlcovanie vdýchnutých častíc tzv. makrofágmi. Dochádza k uvoľneniu látok, ktoré vytvárajú zápalovú reakciu, môžu preniknúť do krvného obehu a prispieť k tzv. oxidačnému stresu.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava