Čistý a zdravý vzduch bez kvapôčkovej infekcie. Príčinou šírenia vírusu sú aj aerosóly vznášajúce sa vo vzduchu ako para. Počas bežného rozprávania a dýchania nakazení vírusom COVID-19 šíria okolo seba tisíce aerosólov. Image by Free-Photos from Pixabay

Aerosóly COVID-19 ostávajú vo vzduchu i hodiny. Ako zabezpečiť kvalitný vzduch v interiéri?

Podľa najnovších poznatkov ani 2-metrový odstup vo vnútorných priestoroch nemusí byť dostatočný. Americkí vedci totiž zistili, že vírus COVID-19 sa šíri najmä aerosólmi, ktoré dokážu „precestovať“ väčšiu vzdialenosť ako spomínané 2 metre. Najviac rizikovým prostredím tak je zle vetraný interiér. Ako zlepšiť kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch? Aké odporúčania prináša hlavný hygienik SR?

COVID-19 ostáva hodiny vo vzduchu

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už dlho varuje pred prenosom vírusu COVID-19 pomocou kvapôčok vystrelovaných pri kýchaní či kašľaní. Ich „dostrel“ je menej ako 2 metre, potom padnú na zem. Na základe tohto faktu vzniklo aj pravidlo o 2-metrových rozostupoch, pomocou ktorých sa dokážeme chrániť. Okrem toho CDC hovorí o šírení vírusu COVID-19 prostredníctvom aerosólov.

Tento spôsob šírenia prináša oveľa väčšie riziko. Aerosóly vírusu COVID-19 sú totiž výrazne menšie ako kvapôčky a dokážu sa tak vo vzduchu vznášať až hodiny. Hoci CDC predpokladala, že najčastejším dôvodom prenosu je nedostatočná vzdialenosť medzi ľuďmi v uzatvorených priestoroch, skupina vedcov má na to iný názor. V článku, ktorý uverejnil aj uznávaný časopis Science tvrdia, že hlavnou príčinou šírenia vírusu môžu byť práve aerosóly vznášajúce sa vo vzduchu ako para. Počas bežného rozprávania a dýchania nakazení vírusom COVID-19 šíria okolo seba tisíce aerosólov. Tie vo vzduchu môžu vydržať sekundy, ale i hodiny, dokážu tiež prekonať vzdialenosť viac ako dva metre.Preto sa zle vetrané priestory stávajú najväčším rizikom. Ako proti tomu bojovať?

Hlavný hygienik odporúča používať čističky s HEPA filtrom

Konkrétny balík opatrení proti spomaleniu šírenia COVID-19 predstavil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Jedna z jeho častí hovorí tiež o tom, ako zlepšiť kvalitu vzduchu v budovách. Prvým z nich je časté – primárne prirodzené– vetranie. Ak to nie je možné, hygienik odporúča používať vzduchotechniku 24/7a zvýšiť jej výkon približne 2 hodiny pred spustením prevádzky a znížiť 2 hodiny po ukončení prevádzky. Medzi odporúčania patrí tiež nepoužívať rotačné výmenníky tepla, resp. dôkladne preveriť, či správne tesnia. V opačnom prípade by odpadový vzduch mohol preniknúť do novo - privádzaného vzduchu.

Recirkulačné jednotky je podľa tohto súhrnu opatrení zase vhodné prepnúť na 100 % prívod vzduchu z exteriéru. V uzatvorených priestoroch hlavný hygienik tiež neodporúča používať čističky vzduchu, ktoré nedisponujú HEPA filtrom. Medzi čističky vzduchu s HEPA filtrom, ktoré dokážu zachytiť vírusy a majú 99,999 % účinnosť, patrí napríklad Pure Airbox HOME S. Nemenej zásadné je pravidelne meniť a robiť údržbu filtrov, pri tomto úkone je vhodné chrániť si dýchacie cesty pomocou respirátora s rúškom.

Zaujal Vás tento článok? Prečítajte si aj:
Šírenie koronavírusu v priestore.

Čistička vzduchu s HEPA filtrom najvyššej triedy ULPA 15/ U15, ktorý dostupný na našom trhu. Vďaka U15 dosahuje medicínsku kvalitu ovzdušia. Odstraňuje až 99,999% častíc od veľkosti 0,1PM

COVID-19 je LongCOVID

Pri pacientoch s COVID-19 sa hovorí najmä o dvoch skupinách. V prvej nájdeme tých, ktorí boli hospitalizovaní a ochorenie malo u nich ťažký, možno až fatálny priebeh. Do druhej patria tí, ktorí nemajú žiadne príznaky a stávajú sa tak super šíriteľmi. Zabúda sa však na tretiu skupinu, ktorá je tiež veľká: pozitívne testovaní ľudia, ktorí neboli hospitalizovaní a z ochorenia sa dostávali oveľa dlhšie ako 10 dní.

Odhaduje sa, že až 10 % nakazených trvá rekonvalescencia dlhšie ako 3 týždne, len vo Veľkej Británii hovorí 250-tisíc ľudí o tom, že symptómy cítia aj po 30 dňoch. COVID-19 sa tak mení na Long COVID. To je dôvod, prečo by sme nemali podceňovať ochranu seba ani svojich blízkych či zamestnancov. Vírus ich dokáže vyradiť zo života, aj keď predtým boli zdraví a viedli aktívny život, na dlhé týždne.

Chcete sa poradiť o čističke vzduchu vhodnej pre váš priestor alebo o možnosti ako zlepšiť kvalitu vnútornej klímy? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava