Čistý a zdravý vzduch bez kvapôčkovej infekcie. Príčinou šírenia vírusu sú aj aerosóly vznášajúce sa vo vzduchu ako para. Počas bežného rozprávania a dýchania nakazení vírusom COVID-19 šíria okolo seba tisíce aerosólov. Image by Free-Photos from Pixabay

Aerosóly COVID-19 ostávajú vo vzduchu i hodiny. Ako zabezpečiť kvalitný vzduch v interiéri?

Podľa najnovších poznatkov ani 2-metrový odstup vo vnútorných priestoroch nemusí byť dostatočný. Americkí vedci totiž zistili, že vírus COVID-19 sa šíri najmä aerosólmi, ktoré dokážu „precestovať“ väčšiu vzdialenosť ako spomínané 2 metre. Najviac rizikovým prostredím tak je zle vetraný interiér. Ako zlepšiť kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch? Aké odporúčania prináša hlavný hygienik SR?

COVID-19 ostávahodiny vo vzduchu

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už dlho varuje pred prenosom vírusu COVID-19 pomocou kvapôčok vystrelovaných pri kýchaní či kašľaní. Ich „dostrel“ je menej ako 2 metre, potom padnú na zem. Na základe tohto faktu vzniklo aj pravidlo o 2-metrových rozostupoch, pomocou ktorých sa dokážeme chrániť. Okrem toho CDC hovorí o šírení vírusu COVID-19 prostredníctvom aerosólov.

Tento spôsob šírenia prináša oveľa väčšie riziko. Aerosóly vírusu COVID-19 sú totiž výrazne menšie ako kvapôčky a dokážu sa tak vo vzduchu vznášať až hodiny. Hoci CDC predpokladala, že najčastejším dôvodom prenosu je nedostatočná vzdialenosť medzi ľuďmi v uzatvorených priestoroch, skupina vedcov má na to iný názor. V článku, ktorý uverejnil aj uznávaný časopis Science tvrdia, že hlavnou príčinou šírenia vírusu môžu byť práve aerosóly vznášajúce sa vo vzduchu ako para. Počas bežného rozprávania a dýchania nakazení vírusomCOVID-19 šíria okolo seba tisíce aerosólov. Tie vo vzduchu môžu vydržať sekundy, ale i hodiny, dokážu tiež prekonať vzdialenosť viac ako dva metre.Preto sa zle vetrané priestory stávajú najväčším rizikom. Ako proti tomu bojovať?

Hlavný hygienikodporúča používať iba čističky s HEPA filtrom


Konkrétny balík opatrení proti spomaleniu šírenia COVID-19 predstavil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Jedna z jeho častí hovorí tiež o tom, ako zlepšiť kvalitu vzduchu v budovách. Prvým z nich je časté – primárne prirodzené– vetranie. Ak to nie je možné, hygienik odporúča používať vzduchotechniku 24/7a zvýšiť jej výkon približne 2 hodiny pred spustením prevádzky a znížiť 2hodiny po ukončení prevádzky. Medzi odporúčania patrí tiež nepoužívať rotačné výmenníky tepla, resp. dôkladne preveriť, či správne tesnia. V opačnom prípade by odpadový vzduch mohol preniknúť do novo - privádzaného vzduchu.

Recirkulačné jednotky je podľa tohto súhrnu opatrení zase vhodné prepnúť na 100 % prívod vzduchu z exteriéru. V uzatvorených priestoroch hlavný hygienik tiež neodporúča používať čističky vzduchu, ktoré nedisponujú HEPA filtrom. Medzi čističky vzduchu s HEPA filtrom, ktoré dokážu zachytiť aj vírus a majú 99,999 % účinnosť, patrí napríklad Pure Airbox HOME S. Nemenej zásadné je pravidelne meniť a robiť údržbu filtrov, pri tomto úkone je vhodné chrániť si dýchacie cesty pomocou respirátora s rúškom.

Čistička vzduchu s HEPA filtrom najvyššej triedy ULPA 15/ U15, ktorý dostupný na našom trhu. Vďaka U15 dosahuje medicínsku kvalitu ovzdušia. Odstraňuje až 99,999% častíc od veľkosti 0,1PM

COVID-19 je LongCOVID

Pri pacientoch s COVID-19 sa hovorí najmä o dvoch skupinách.V prvej nájdeme tých, ktorí boli hospitalizovaní a ochorenie malo u nich ťažký,možno až fatálny priebeh. Do druhej patria tí, ktorí nemajú žiadne príznaky a stávajú sa tak superšíriteľmi. Zabúda sa však na tretiu skupinu, ktorá je tiež veľká: pozitívne testovaní ľudia, ktorí neboli hospitalizovaní a z ochorenia sa dostávali oveľa dlhšie ako 10 dní.

Odhaduje sa, že až 10 % nakazených trvá rekonvalescencia dlhšie ako 3 týždne, len vo Veľkej Británii hovorí 250-tisíc ľudí o tom, že symptómy cítia aj po 30 dňoch. COVID-19 sa tak mení na Long COVID. To je dôvod, prečo by sme nemali podceňovať ochranu seba ani svojich blízkych či zamestnancov.Vírus ich dokáže vyradiť zo života, aj keď predtým boli zdraví a viedli aktívny život, na dlhé týždne.

Chcete sa poradiť o čističke vzduchu vhodnej pre vášpriestor alebo o možnosti ako zlepšiť kvalitu vnútornej klímy? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava