Šírenie koronavírusu v priestore.

Socializovanie sa v škole, salóniku a reštaurácii.

Vnútorné priestory sú nebezpečnejšie na šírenie nákazy, ale riziká je možné minimalizovať zavedením všetkých dostupných opatrení na boj proti nákaze aerosólmi. Pozrite si pravdepodobnosť šírenia infekcie v týchto troch každodenných scenároch v závislosti od ventilácie, masiek a trvania stretnutia.

Salónik/ obývačka, 22 m2 - pacient 0

V priestore sa zhromaždilo šesť ľudí. Jeden z nich je infikovaný. 31% známych ohnísk v európe sa vyskytuje v tomto type spoločenských stretnutí, najmä pri stretnutiach s rodinou a priateľmi.

Po štyroch hodinách v uzavretom priestore

Bez ohľadu na vzdialenosť, ak by prešli štyri hodiny a ľudia by boli bez masiek alebo ventilácie rozprávali by sa, ďalších päť ľudí by bolo infikovaných (podľa vedeckého modelu vysvetleného v metodike).

V prípade použitia masiek


V prípade použitia masiek by sa riziko infekcie znížilo na štyroch nakazených. Samotné masky nezabraňujú nákaze, ak je expozícia veľmi dlhá.

Vetraný priestor


Riziko infekcie pri stretnutí s infikovanú osobu, keď skupina používa masky, skráti dobu stretnutia na polovicu a zároveň pravidelne vetrá.

Covid sa šíri vzduchom, najmä v interiéroch. Nie je to tak infekčné ako osýpky, ale vedci už otvorene uznávajú úlohu, ktorú zohráva nákaza aerosólmi pri pandémii. Aerosoly sú malé nákazlivé častice vydychované pacientom a suspendované vo vzduchu v uzavretom prostredí. Ako funguje tento spôsob nákazy? A predovšetkým, ako to môžeme vyriešiť?

Aerosóly, sú to častice s priemerom menším ako 100 mikrónov, ktoré môžu zostať suspendované vo vzduchu celé hodiny.Kvapôčky, častice väčšie ako 300 mikrónov, ktoré prekonajú odpor vzduchu a spadnú na zem behom niekoľkých sekúnd


V tejto chvíli zdravotnícke organizácie rozpoznávajú tri spôsoby nákazy koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID19. Kvapky, ktoré infikovaný vylúči, keď hovorí alebo kašle, ktoré sa dostanú do očí, úst alebo nosa infikovanej osoby.

Znečistené povrchy, aj keď americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) naznačujú, že tento prípad je najmenej pravdepodobný a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb upozorňuje, že nebol popísaný ani jeden spôsob nákazy týmto spôsobom.

A nakoniec infekcia aerosólmi, keď dýchate tieto neviditeľné infekčné častice, ktoré chorý človek vydýchne a ktoré sa pri odchode z úst chovajú ako dym. Bez vetrania zostávajú v priestore a v priebehu času kondenzujú v miestnosti.

Každý oranžový bod predstavuje dávku častíc schopných infikovať pri vdýchnutí

Šírenie vírusu, kvapôčkovej infekcie v priestore, kde je človek ticho, rozpráva, spieva, alebo kričí.


Na jar sa zdravotnícke organizácie vyhli tejto ceste šírenia sa infekcie, avšak nedávne vedecké publikácie prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu alebo CDC, aby uznali toto riziko. Článok v časopise Science hovorí o „ohromujúcich“ dôkazoch a CDC poznamenáva, že „za určitých podmienok mohli ľudia s Covid-19 infikovať ďalších, ktorí boli vzdialení viac ako dva metre. Tieto prenosy sa vyskytli v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním. Infikovaná osoba niekedy ťažko dýchala, napríklad pri speve alebo cvičení.

Šírenie infekcie v reštaurácii alebo bare

Stretnutie s nakazeným človekom v uzavretom priestore


V tomto priestore sa pôvodná kapacita znížila na polovicu. Počas obmedzení tu môže byť 15 ľudí a traja zamestnanci. Dvere sú zatvorené a nie je tam žiadne mechanické vetranie.Priestor má veľkosť 55 m2.

Po štyroch hodinách bez akejkoľvek ochrany a vetrania

Osoby vystavené infikovanej osobe po niekoľkých hodinách strávených v spoločnom priestore.

Ak budú neustále nosiť masky, pravdepodobnosť zníži na 8 infikovaných.

Osoby chránené maskou v priestore s infikovanou osobou po niekoľkých hodinách strávených v spoločnom priestore.

Pravdepodobnosť klesá na 8 infikovaných.

Vetraním priestorov, ktoré je možné zabezpečiť kvalitným klimatizačným zariadením s pravidelnou starostlivosťou o filtre doplnené o čističky vzduchu s ULPA U15 filtrom ako má PURE AIRBOX HOME S, a ak sa skráti čas strávený v bare, klesá pravdepodobnosť nákazy iba na jednu osobu.

Pobyt v priestore zabezpečenom vetraním, pravidelnou výmenou vzduchu a znížením kapacity obsadenia zvyšuje bezpečnosť priestoru pred nákazou kvapôčkovou infekciou.

Škola a šírenie infekcie počas vyučovania

Vzdelávacie centrá tvoria iba 6% prípadov ohnísk nákazy. Dynamika šírenia aerosólmi v triede je veľmi odlišná, ak je pacient nula študentom alebo učiteľom. Učitelia hovoria oveľa dlhšie, zvyšujú hlas, aby boli počuť, čo ešte znásobuje vylučovanie potenciálne nákazlivých častíc. Pre porovnanie, prípadný chorý školák rozpráva veľmi sporadicky. Španielska vláda už odporučila sprievodcom CSIC, aby boli učebne vetrané, aj keď by to malo byť spojené s chladom alebo s použitím ventilačných zariadení.

Študenti zúčastnení na vyučovaní a vystavení stretnutia s infikovanou osobou.

Žiaci v učebni po 2 hodinách s infikovanou osobou

Najnebezpečnejšia situácia by bola v nevetranej učebni, v ktorej bola infikovanou osobou učiteľka (pacient0). Ak by v triede strávili dve hodiny s chorým učiteľom, bez akýchkoľvek opatrení proti aerosólom, pravdepodobnosť nákazy by dosiahla až 12 infikovaných študentov.

Po 2 hodinách v učebni s pacientom 0 je pravdepodobnosť infikovania až 12-tich študentov.

Keby všetci nosili masky, len 5 z nich by sa mohlo infikovať. Pri skutočných ohniskách nákazy inšpektori pozorovali, že distribúcia nákazy je náhodná, pretože aerosóly sa hromadia a distribuujú v miestnosti bez vetrania.

Ako sa šíri vírus, kvapôčková infekcia v učebni, keď majú študenti masky.

Vetraním sa riziko prenosu infekcie znižuje.

Ak by bol priestor počas hodiny (prirodzene alebo mechanicky) vetraný a po hodine sa úplne vyvetrá celý priestor, riziko nákazy sa výrazne zmenšuje. Dodržiavaním týchto odporúčaní zvyšujeme bezpečnosť pobytu v priestore.

Vetranie znižuje riziko prenosu nákazy na minimum.


Na výpočet pravdepodobnosti nákazy ľudí prítomných v rizikových situáciách sme použili simulátor vyvinutý skupinou vedcov pod vedením profesora Josého Luisa Jiméneza (University of Colorado), ktorý bol vytvorený s cieľom ukázať dôležitosť faktorov, ktoré bránia šíreniu infekcie aerosólmi. Výpočet nie je vyčerpávajúci ani nemôže obsahovať nespočetné množstvo premenných, ktoré prispievajú k nákaze.


Slúži však na ilustráciu vývoja rizík na základe faktorov, do ktorých môžeme zasiahnuť. Subjekty si v simuláciách udržiavajú bezpečnú vzdialenosť, čím eliminujú riziko nákazy kvapôčkami, ale aj napriek tomu sa môžu nakaziť, ak nepridajú všetky ostatné opatrenia súčasne: správne vetrať, skracovať stretnutia, znižovať kapacitu a nosiť masky.


Vo všetkých kontextoch by bol ideálny scenár vonku, kde sa infekčné častice rýchlo zriedia. Ak sa vzdialenosť s možným nulovým pacientom nedodrží, pravdepodobnosť nákazy sa znásobí, pretože do hry vstupujú vylúčené kvapôčky a pretože ventilácia by nebola dostatočná na zriedenie aerosólov, ak sú títo dvaja ľudia veľmi blízko seba.


Výpočty uvedené v troch scenároch sú založené na štúdiách o tom, ako sa vyskytujú aerosólové infekcie, so skutočnými ohniskami, ktoré boli podrobne analyzované. Veľmi užitočný prípad na pochopenie dynamiky nákazy v interiéroch sa vyskytol počas marcovej skúšky zboru v štáte Washington (USA).


Na skúške sa zúčastnilo iba 61 zo 120 členov zboru, ktorí sa snažili dodržať dištanc a hygienu. Bez toho, aby o tom vedeli, spôsobili scenár maximálneho rizika: bez masiek, bez ventilácie, so spevom v spoločnom priestore dlhý čas. Jediný infikovaný covidom, pacient 0, infikoval 53 ľudí za dve a pol hodiny. Niektorí z infikovaných boli 14 metrov za ním, takže nákazu môžu vysvetliť iba aerosóly. Dvaja chorí zomreli.

Skutočný prípad nákazy bez ohľadu na dodržanie dištancu a hygieny.


Po dôkladnom preštudovaní tohto ohniska nákazy vedci dokázali vypočítať, do akej miery by sa riziko znížilo, keby prijali opatrenia proti nákaze šírenej vzduchom. V skutočných podmienkach nákaza zasiahla 87% prítomných. S maskami počas procesu by sa riziko znížilo na polovicu. Pri kratšej a vzdušnejšej skúške by boli infikovaní iba dvaja speváci. Tieto super nákazlivé scenáre sa zdajú byť čoraz viac rozhodujúce pri vývoji a šírení pandémie, preto na jej zvládnutie je nevyhnutné mať nástroje na zabránenie masívnym infekciám v prípadoch tohto typu.


Zaujal Vás tento článok? Prečítajte si aj:
Nevdychujeme iba kyslík O2, ale aj rôzne plyny, ťažké kovy či vírusy.

Metodika:

Vypočítali sme riziko infekcie covid-19 z nástroja vyvinutého Josém Luisom Jiménezom, odborníkom na chémiu a dynamiku častíc vo vzduchu na Coloradskej univerzite. Vedci z celého sveta preskúmali tento simulátor, ktorý sa opiera o zverejnené údaje a metódy na odhad dôležitosti rôznych merateľných faktorov zahrnutých do nákazového scenára. Aj napriek tomu má model obmedzenú presnosť, pretože je založený na číslach, ktoré sú stále neisté, ako napríklad koľko infekčných vírusov infikovaná osoba emituje alebo ich infekčnosť.

Model predpokladá, že ľudia si trénujú dvoj metrový fyzický dištanc a že neexistujú žiadni imúnní ľudia. V našom výpočte priradíme maskám predvolenú hodnotu pre bežnú populáciu, ktorá zahŕňa všetky druhy masiek (chirurgické a látkové), a vysoký tón hlasu, ktorý zvyšuje množstvo vypúšťaných aerosólov.

Zdroj: https://elpais.com/ciencia/2020-10-24/un-salon-un-bar-y-una-clase-asi-contagia-el-coronavirus-en-el-aire.html

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava