dýchame znečistené ovzdušie

Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice.

Celkom určite sú mestá, oblasti, krajiny či kontinenty, kde ľudia môžu pociťovať viac závažnejšie vplyvy na zdravie a životné prostredie ako iné. Znečistenie ovzdušia je však globálny problém.

Kvalita ovzdušia v Europe

Globálne prúdenie vetrov spôsobuje, že znečistené ovzdušie sa presúva po celej planéte. Niektoré  smogové látky znečisťujúce ovzdušie v Európe a ich prekurzory, prichádzajú vzduchom z Ázie, Severnej Ameriky, Afriky ( väčšie častice poznáme u nás na zaparkovaných autách – ako napríklad saharský piesok). Podobne sa časť znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia v Európe presúva na iné svetadiely.

To isté samozrejme platí aj v menšom meradle lokalít. Vedeli ste,že kvalita ovzdušia v mestách je vo všeobecnosti ovplyvňovaná kvalitou ovzdušia v okolitých vidieckych oblastiach, ktoré pokladáme za zdravšie? Romantické vykurovanie pevným palivom, dusíkaté hnojivá a pod. a naopak na dedinách zase smog z mestských aglomerácií, to všetko sa navzájom ovplyvňuje.

„Neustále dýchame a sme vystavení znečisteniu ovzdušia, či už vnútri budov alebo v exteriéri,“ povedal Erik Lebret z Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) v Holandsku.


 „Všade, kam ideme, dýchame vzduch, ktorý je znečisťovaný celým radom látok na úrovniach, pri akých môžete niekedy očakávať nepriaznivé účinky na zdravie. Bohužiaľ, neexistuje miesto, kde by sme mohli dýchať len čistý vzduch.“

Kvalita ovzdušia na Slovensku

Na Slovensku je mylná predstava ľudí, že tu máme čistý vzduch. V EU patríme ku krajinám s menej kvalitným ovzduším, aj keď je to veľa krát import z okolitých krajín.

Napriek tomu, že znečistenie ovzdušia má dopady na každého človeka, nie všetkých ovplyvňuje v rovnakej miere a rovnakým spôsobom. Viac ľudí je vystavených znečisteniu ovzdušia v mestských oblastiach kvôli vyššej hustote zaľudnenia. Niektoré skupiny ľudí sú zraniteľnejšie vrátane tých, ktorí trpia srdcovo-cievnymi a respiračnými ochoreniami, s reakčným ochorením dýchacích ciest a alergiami dýchacích ciest u starších ľudí, dojčiat a detí.

Pozrite si aj článok: Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Pani Hérouxová z Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu dodáva: „Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje rovnako obyvateľov rozvinutých a rozvojových krajín. Dokonca aj v Európe je stále veľký podiel obyvateľstva vystaveného úrovniam, ktoré prekračujú odporúčania usmernení pre kvalitu ovzdušia.“

Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystavenie jemným časticiam PM v roku 2018 približne417 000 predčasných úmrtí v 41 európskych krajinách. Približne k 379 000 z týchto úmrtí došlo v EÚ-28, zatiaľ čo 54 000predčasných úmrtí bolo pripisovaných oxidu dusičitému (NO2) a19 000 predčasných úmrtí prízemnému ozónu (O3).

ULPA filter je minimálne 10 krát účinnejší ako akýkoľvek HEPA filter. Okrem jemných pevných častíc a toxických plynov, odfiltruje ozón so 100% účinnosťou. Čistička vzduchu, ktorá má najvyšší a najúčinnejší stupeň filtrácie so zabudovaním ULPA U15 filtra, PureAirbox Home S, vytvorí pre vás, vašu rodinu a priateľov bezpečný priestor.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava