Finalisti súťaže Office roka 2017

Ide o 2.ročník súťaže, v ktorej pribudli nové kategórie: Office roka 2017, Kancelária ako DNA firmy, Zdravá kancelária a Smart kancelária. Medzi finalistov patrí tento rok napríklad ČSOB, Cisco, EY či Facility System Hub....

Od­bornú po­rotu tento rok tvo­ria:

  • ra­kúsky ar­chi­tekt Fried­rich Pass­ler
  • za­kla­da­teľ brit­ského ar­chi­tek­to­nic­kého ate­li­éru Bogle Ar­chi­tects Ian Bogle
  • šéf di­ví­zie CBRE, Mar­tin Pon­gratz
  • člen ma­naž­mentu spo­loč­nosti Slo­va­net, To­máš Jaššo
  • CEO spo­loč­nosti Pi­xel Fe­de­ra­tion, Ši­mon Šicko. Ví­ťaz bude známy vo feb­ru­ári.

Viac o celej súťaži a finalistoch sa dozviete na stránke www.officeroka.sk

Články, ktoré by Vás mohli zaujímať

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava