Systémy filtrovania vzduchu a druhy certifikovaných filtrov

Význam obnovy vzduchu a charakteristika absolútnej filtrácie

Obnova vzduchu je prvým bezpečnostným aspektom v súvislosti s nákazou koronavírusom. Zdravý vzduch v kanceláriách, školách, čakárňach, celkovo v interiéri, určuje a kontroluje aj legislatíva SR a odporúčania WHO. 

NÚTENÉ A PRIRODZENÉ VETRANIE

Niektoré budovy nemajú nútené vetranie a prirodzené vetranie dverami a oknami býva často nepostačujúce. Pre tie priestory, kde existujúce systémy nedokážu zaručiť obnovu vzduchu ekvivalentnú aspoň IDA 2, alebo ako dodatočnú metódu na redukciu vzduchom prenášaných patogénov, existujú špecifické systémy na čistenie vzduchu v priestoroch. Jednými z nich sú aj zariadenia AIR +.

Systémy na čistenie vzduchu s ABSOLÚTNOU filtráciou

Absolútna filtrácia je proces filtrácie vzduchu, ktorý sa považuje za štandard prečistenia vzduchu. Vďaka absolútnemu filtru je tento systém vysoko účinný, pretože zachytáva mikroskopické častice a neuvoľňuje ich do ovzdušia. Zároveň je bezpečný pre ľudí s každým druhom dýchacích problémov. Existujú autonómne typy zariadení s týmto typom filtrácie, absolútne filtre HEPA13/14 alebo ULPA, ktoré sú testované v nezávislých certifikovaných zariadeniach s príslušným individuálnym certifikátom. Tento typ filtrov sa používa v nemocničnom sektore, na JIS, operačných sálach, ale len málo čističiek vzduchu používa filtre označené skúškou, kedy certifikácia daného filtra prebehla.

TABUĽKA ABSOLÚTNEJ ÚČINNOSTI FILTROV

SKUPINAEfektívnosť/ MPPS*EN 1822EUROVENTASHRAE 52.2MIL STD 292
HEPA, 0,3 mikrónov> 99.95%H13EU13MERV18> 99.99%
HEPA, 0,3 mikrónov> 99.995%H14EU14MERV19> 99.999%
ULPA 0,12 mikrónov> 99.9995%U15EU15MERV20> 99.9999%


Absolútne vysoko účinné filtre HEPA „High Efficiency Particulate Air“ a ULPA „Ultra Low Penetration Air“ sú zložené z náhodne usporiadanej siete vlákien. Vlákna sú zvyčajne vyrobené zo sklenených vlákien s priemerom medzi 0,5 a 2,0 μm. Najdôležitejšími faktormi, ktoré treba brať do úvahy pri HEPA filtri, sú priemer vlákien, hrúbka filtra a rýchlosť prechodu častíc. Priestor medzi vláknami je oveľa väčší ako 0,3 μm, ale to neznamená, že nimi môžu prechádzať častice s menším priemerom. Na rozdiel od membránových filtrov sú HEPA filtre navrhnuté tak, aby zadržali oveľa menšie nečistoty a častice. Tieto častice sú zachytené (pripojené k vláknu) kombináciou týchto mechanizmov:

  • Zachytenie:  Kde sa častice, ktoré nasledujú prúd vzduchu, otierajú o vlákno a priľnú k nemu.
  • Náraz: Tam, kde veľké častice nie sú schopné vyhnúť sa vláknam pri sledovaní prúdu vzduchu, sú nútené naraziť priamo do jedného z nich. Tento efekt sa zvyšuje so zmenšujúcim sa rozostupom vlákien a zvyšujúcou sa rýchlosťou prúdenia vzduchu.
  • Difúzia:  Najmenšie častice, najmä tie menšie ako 0,1 µm sa zrážajú s molekulami plynu, čo bráni a oneskoruje ich prechod cez filter, preto navyše systém vysokej filtrácie plynu zachytí aj Ultra jemné častice - vírusy. Toto správanie je podobné Brownovmu pohybu (teória náhodného pohybu) a zvyšuje pravdepodobnosť, že časticu zastaví jeden z dvoch predchádzajúcich mechanizmov. Najdominantnejšia je vtedy, keď je prúdenie vzduchu pomalé.

Difúzia prevláda v časticiach menších ako 0,1 µm v priemere. Pre častice so strednou veľkosťou 0,3 μm veľkosť častíc, ide o najprenikavejšiu veľkosť častíc (v angličtine: Most Penetrating Particle Size).

Tieto HEPA filtre používajú individuálny certifikát, ktorý JE ZÁRUKOU ich ABSOLÚTNEJ PLATNOSTI, V SÚLADE S EURÓPSKYMI PREDPISMI Z ROKU 1822.  

AIR+ 300 - 430 S

Prenosné zariadenie na čistenie vzduchu pre vnútorné priestory so starostlivým dizajnom a certifikovanou účinnosťou čistenia vzduchu 99,999%  od 0,1PM. 

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Spôsob, akým rozmýšľame, pamäť, schopnosť učiť sa nové veci, robiť rozhodnutia, interpretácia informácií a následne hľadanie súvislostí medzi nimi – to všetko sú kognitívne schopnosti. Traumatické poranenie mozgu, cukrovka, tuhé fajčenie, obezita – to sú zase faktory, ktoré spôsobujú kognitívny pokles. Faktory, o ktorých môžeme s istotou povedať, že predstavujú toto riziko. Potom sú tu však ďalšie, pri ktorých vedci zisťujú ich vplyv na kognitívny pokles. Patrí medzi ne aj dlhodobé vystavenie znečistenému vzduchu?

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava