Čistička vzduchu Pure Airbox Home S so 100% účinnosťou

Bezpečné množstvo ozónu pre človeka je bezpečné i pre vírusy.

Čo by sme mali vedieť o plyne O3?

Nielen mnohí obchodníci, ale tiež domácnosti neváhajú vytiahnuť do boja proti vírusu COVID-19 napríklad ozónové generátory, ktoré zabíjajú plesne,vírusy i baktérie. Nevedia, že okrem toho predstavujú aj výrazné zdravotné riziko pre človeka. Faktom ostáva, že bezpečné množstvo ozónu v interiéri pre človeka nepredstavuje pre neželané vírusy prakticky žiadne nebezpečenstvo. To nás priviedlo k tomu, aby sme sa problematike ozónu venovali viac. Aké sú účinky tohto plynu na zdravie človeka, aké sú jeho bezpečné hodnoty v pobytových miestnostiach a ako tento plyn odfiltrovať zo vzduchu?

Čo je ozón a aké má účinky na ľudské zdravie

Ozón, označovaný O3, je plyn zložený z troch atómov kyslíka. Vzniká rozštiepením kyslíka (O2) pri určitých podmienkach na dva samostatné atómy, pričom sa tieto samostatné atómy môžu následne pripojiť k molekule kyslíka a vytvoriť O3, teda ozón. Aké má tento plyn účinky na človeka? Musíme rozlišovať, kde sa s ním stretneme. Ak sa totiž ozón nachádza v stratosfére, teda 20 – 30 km nad zemských povrchom, vytvára dôležitý ochranný štít. Štít, ktorý zachytáva UV žiarenie pochádzajúce zo slnečných lúčov a tiež UV-C a UV-B žiarenie.

Práve UV-B žiarenie zvyšuje riziko rakoviny kože, spôsobuje spálenie pokožky pri vystavení sa slnku a má negatívne účinky na každý živý organizmus. A naopak, keď sa ozón objaví v tesnej blízkosti človeka, predstavuje vážne zdravotné riziko. Prítomnosť plynu O3  v interiéri vedie k okamžitému pocitu nevoľnosti, kašľaniu, bolesti hlavy, nutkaniu k zvracaniu, ťažšiemu dýchaniu. Ak je človek ozónu vystavený dlhodobo, môže sa to premietnuť do chronických ochorení ako astma, alergie, či srdcovo-cievne choroby.

Aké sú bezpečné hodnoty ozónu

Prítomnosť ozónu v interiéri negatívne neovplyvňuje iba zdravie človeka, ale tiež rastlín. Stačí už nízka koncentrácia tohto plynu v prostredí a izbové rastliny majú problém s fotosyntézou. V dôsledku toho dochádza k ich hnednutiu a vysychaniu. Aké sú však bezpečné hodnoty ozónu? Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je prípustná horná hranica O3 v pobytových priestoroch na úrovni 100 µg/m3. Tento údaj sa tiež môže označovať „ppm“, teda „parts per milion“, čo znamená počet častíc na jeden milión. Čo si pod tým predstaviť? Pomôže nám táto rovnica: 100 µg/m3 = 0,05 ppm.

O nebezpečenstve ozónu tiež svedčí výskum WHO, ktorý zistil, že každých 10 mikrogramov ozónu na meter kubický zvyšuje okamžitú úmrtnosť až o 0,4 %. Môže za to aj fakt, že až 95 % ozónu ostáva v ľudskom tele. Prítomnosť O3 v miestnosti však okrem zdravotných ťažkostí dokážeme identifikovať aj čuchom a to už pri hodnote 0,015 ppm, teda 30 µg/m3. Ľudia s citlivejším nosom dokonca i pri nižších hodnotách. Aký pach zanecháva? Podobný, ako keď sa vytlačí papier na laserovej tlačiarni.  

Kde hľadať hodnoty ozónu na Slovensku?

Na Slovensku sa legislatíva sústreďuje primárne na hodnoty ozónu týkajúce sa priemyslu, na kvalitu vzduchu v domácnosti tak trochu zabúda. Ak vás však táto problematika zaujíma, vďaka predchádzajúcim odporúčaniam WHO vám môže pomôcť táto štatistika Slovenského hydrometeorologického ústavu. SHMÚ v nej každú hodinu aktualizuje hodnoty (nielen) ozónu vo vybraných lokalitách, ktoré dokážu prezradiť o celkovej kvalite vonkajšieho vzduchu oveľa viac. Tabuľka je navyše prehľadne ilustrovaná intuitívnou farebnou legendou.  

Ako sa účinne zbaviť ozónu

Vonkajšie hodnoty ozónu však nemožno brať ako smerodajné v interiéri. Vo vnútorných priestoroch totiž veľmi často používame zariadenia, ktoré tvoria plyn O3. Do tejto kategórie patria laserové tlačiarne, ionizátory vzduchu, dokonca niektoré menej kvalitné čističky vzduchu a samostatnou kategóriou sú generátory vzduchu, ktoré sú počas koronakrízy hojne využívané v boji proti vírusom. Hoci čističky vzduchu dokážu vnútornú klímu zbaviť vírusov,plesní i nanočastíc, drvivá väčšina filtrovať ozón nedokáže. Výnimkou je však spoločnosť OHD, ktorá na našom trhu ponúka čističky vzduchu,ktoré dokážu odfiltrovať 100 % prízemného ozónu, vírusov, baktérií i nanočastíc 0,1 pM. Takým produktom je aj PURE AIRBOX HOME S

Jeho patentovaný systém filtruje a čistí znečistený vzduch. Premení ho na vzduch s optimálnym zložením bez znečistených častíc, environmentálneho ozónu a so znížením toxických, dráždivých a karcinogénnych plynov na komfortnú úroveň. Osvedčená účinnosť filtrácie pozostáva z troch etáp filtrovania. Zariadenie nevytvára vedľajšie emisie a so 100% účinnosťou odstraňuje škodlivý ozón. Pozrite si aj ďalšie benefity produktu.

Pozrite si aj ako dokáže Pure Airbox Home S pomôcť v boji proti vírusu Covid-19.

Ak sa chcete poradiť o možnej prítomnosti ozónu vo vašom interiéri alebo si pozrieť čističku vzduchu Pure Airbox Home S naživo, napíšte nám. Radi vám pomôžeme prispieť k vyššej kvalite vzduchu a zdravšiemu prostrediu.

Zaujal Vás ten článok? prečítajte si aj:
Aerosóly COVID-19 ostávajú vo vzduchu i hodiny. Ako zabezpečiť kvalitný vzduch v interiéri?

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava