Wellbeing - Pohoda na pracovisku

Pohodové pracovisko prekračuje hranice jednoduchého ergonomického pracoviska so základom ako je ergonomicky nastaviteľná stolička, stôl, správne umiestnený monitor a klávesnica. Svetové výskumy dokazujú, že sedavé zamestnanie prináša omnoho vyššie riziko ochorení ako diabetes, obezita, srdcovo-cievne príhody ako zamestnanie, v ktorom sme nútení sa hýbať. Napríklad, vodič autobusu má až o 45% vyššiu pravdepodobnosť infarktu, ako biletár v kine, ktorý sa musí hýbať.

Hodnota pohody na pracovisku

Vedúce organizácie vedia, že lepšia pohoda zamestnancov pomáha nielen ľuďom, aby boli zdravší, čo znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť, ale tiež napomáha vyššej produktivite, kreatívnym riešeniam a inováciám. Zároveň takéto prostredie znižuje pravdepodobnosť odchodu skvelých ľudí ku konkurencii.  Mnohé spoločnosti hľadajú inšpiráciu pre zlepšenie kvality pracovného prostredia  a aj my Vám chceme priniesť takúto inšpiráciu. 

Pohodové pracovisko prekračuje hranice jednoduchého ergonomického pracoviska so základom ako je ergonomicky nastaviteľná stolička, stôl, správne umiestnený monitor a klávesnica. Svetové výskumy dokazujú, že sedavé zamestnanie prináša omnoho vyššie riziko ochorení ako diabetes, obezita, srdcovo-cievne príhody ako zamestnanie, v ktorom sme nútení sa hýbať. Napríklad, vodič autobusu má až o 45% vyššiu pravdepodobnosť infarktu, ako biletár v kine, ktorý sa musí hýbať. 

Steelcase výskumní pracovníci  definujú well-being pracovisko ako priestor, ktorý udržuje zdravý fyzický a duševný stav v materiálnom a sociálnom prostredí. Tento holistický pohľad zahŕňa 6 dôležitých náhľadov:

  • Byť plne angažovaný v práci
  • Pravdivosť v obchodnom živote
  • Optimizmus
  • Byť v spojení s ostatnými
  • Intelektuálna „živosť“ – životná sila
  • Skutočný zmysel – účel práce 

Avšak tak ako pri každej zmene aj tu treba pamätať na to, že všetky zmeny by mali byť mierne. Práca je stále viac mobilná, pracovníci viac distribuovaní a ľudia hľadajú viac miesta, kde by sa mohli stretávať a spoločne neformálne pracovať. Firmy si želajú viac inovácií, ale chýba pracovná plocha, kde by tvorivá práca mohla prekvitať. 

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava