Flex collection - inovatívny priestor pre tímovú prácu.

Flex kolekcia - systém stolov, tabúľ a doplnkov

Osamelí géniovia sú minulosťou

Spoločnosti, ktoré prosperujú, sa naučili tímovej práci a kultúre, ktorá to podporuje. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť inováciu. Tímy však čelia bezprecedentnej úrovni zložitosti a zvyšujúcej sa potrebe rýchlosti reagovať. Z kultúry a postupov, ktoré formovali prácu v minulosti, sa rýchlo premenili na moderné "kmene": pevné jednotky, ktoré sa správajú v zásade iným spôsobom ako pred piatimi rokmi. Tieto tímy sú pracovnou rodinou a ich charakteristickým znakom je hyperspolupráca, ktorá je vzájomne závislá. Je typická rýchlosťou cyklov - okamžitými správami a rýchlymi poznámkami s nápadmi, ktoré sú pre nich typické.

Spoluprácu medzi tímami uľahčuje aj mobilný, flexibilný nábytok, ktorý si môžete prispôsobiť podľa aktuálnej potreby.


Inovatívne pracovné skupiny využívajú agilné a dizajnérske myslenie, aby boli o krok vpred pred konkurenciou.  Majú vlastné rituály, ako sú denné standupy, sprinty, brainstormy a workshopy, ktoré im pomáhajú zostať užšie prepojení so svojimi zákazníkmi, aby mohli vyvíjať riešenia s väčšou pravdepodobnosťou, že sa dostanú na špic.

Mobilné steny s akustickým povrchom, ktorý je možné prispôsobiť a doplniť popisovateľnou magnetickou tabuľou.

Je to všetko o kontrole

Keď tímy začnú pracovať tak zásadne odlišným spôsobom, rýchlo si uvedomia, že typické pracovné prostredie vytvorené pre lineárne, jednotlivé procesy už jednoducho nefunguje.

„Tímy potrebujú flexibilitu, aby mohli zmeniť svoje každodenné činnosti. Najmä tímy, ktoré používajú agilné a dizajnérske postupy, musia byť schopné zmeniť spôsob práce v priebehu času. Tento posun v spôsobe fungovania tímov si vyžadoval, aby sme sa pozerali na riešenia prostredníctvom nového objektívu, “hovorí Bill Bennie, dizajnérsky riaditeľ Steelcase.


Bennie bol súčasťou multidisciplinárneho tímu dizajnérov Steelcase, výskumných pracovníkov, inžinierov a projektových manažérov, ktorí od roku 2017 chodili pozorovať rôzne kreatívne a špičkové tímy v USA, Európe a na Strednom východe. Rozprávali sa s ľuďmi, ktorí boli frustrovaní a odrádzaní od pokusov prelínať sa s priestormi a technológiou, ktoré nepodporoval ich potreby. Najviac sa naučili od odpadlíkov, ktorí sa nechceli vyrovnať so súčasným stavom a začal transformovať svoje existujúce priestory.

Vďaka nim našli niekoľko možností na riešenie.

Smart technológia v podobe smart obrazovky uľahčí prezentáciu

Prepojený flexibilný systém

Vytvorili prepojený systém, ktorý podporuje aktivity väčšieho tímu, ako aj individuálnu prácu. Namiesto jednej novej veci vytvorili kúsky, ktorými je možné hýbať a zároveň navzájom spolupracujú, aby umožnili ľuďom prekonfigurovať svoj priestor v priebehu niekoľkých minút, podľa aktuálnej potreby.

Výsledkom sa stala kolekcia Steelcase Flex Collection. Ide predovšetkým o flexibilitu - pohyblivé stoly,  popisovateľné tabule, predeľovacie steny, vozíky, paravany a rôzne ďalšie príslušenstvo. Kolekcia Flexi je navrhnutá tak, aby uľahčovala prechod medzi rôznymi činnosťami od brainstormingu k workshopu alebo z každodennej rutiny ku kreativite.

Doplnky ako popisovateľné, magnetické, vymeniteľné tabule, výškovo nastaviteľné stoly

Články, ktoré by Vás mohli zaujímať

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava