únik radónu zo zemského podložia

Rádioaktívny prach, ktorý nevedomky vdychujeme

Radón je prírodný rádioaktívny plyn ľudskými zmyslami nedetekovateľný. Je bez farby, chutia zápachu a zistiť jeho prítomnosť môžeme len meraním príslušnými detektormi. Podľa WHO je zodpovedný za rakovinu pľúc hneď po fajčení.

Radón je pôdny plyn, ktorý vzniká postupnou rádioaktívnou premenou uránu ( polčas rozpadu uránu cca 4,5 miliardy rokov) obsiahnutého v zemskej kôre  uvoľňujúci sa zo zeme, pričom vzniká v reťazci Rádium, ktoré sa mení na Radón a ten polčasom rozpadu 91 hodín a 12 minút mení na atómy pevných prvkov:

rádioaktívne Polónium 218Po a 214Po, rádioaktívny Bizmut 214Bi, rádioaktívne Olovo 214Pb. Celý reťazec uzatvára nerádioaktívne olovo 206 Pb.

Pre ľudské zdravie nie je ani tak nebezpečný radón ako jeho rádioaktívny nástupcovia v pevnom skupenstve (Polónium, Bizmut, Olovo), ktorý sa po vdýchnutí zachytávajú v prieduškách a na stenách pľúc. Tu začína pôsobiť ich rádioaktivita– ožarujú tkanivo čo je považované za vznik rakoviny. Všeobecne platí, že čím dlhšie je človek vo vnútorných priestoroch a koncentrácia vyššia, tým je riziko vyššie. Jedná sa však o niekoľkoročné obdobie. Výsledná koncentrácia radónu v budovách, kde človek trávi podstatnú časť dňa,závisí:

  • na koncentrácii radónu v podloží a množstve vzduchu ktorý prenikne do budovy z podložia
  • na koncentrácii radónu v stavebnom materiáli
  • na spôsobe akým sa budova vetrá

Radón preniká do priestoru domu nielen štrbinami v podloží domu, ale aj komínovým efektom z okolitého pozemku v dôsledku podtlaku a vetra aj nižšími poschodiami obytných domov. Radón, ktorý uniká do vonkajšieho ovzdušia sa pomerne rýchle zriedi a jeho hustota je tak na ľudské zdravie neohrozujúca, ale naopak v budovách sa jeho koncentrácia násobí.

Najexponovanejší výskyt radónu je v miestach tektonických zlomov, jaskýň baní a podobne. Slovensko patrí medzi krajiny najviac zasiahnuté radónom kôli svojim geologickým podmienkam. Pozrite si geologickú mapu výskytu radónu.

geologická mapa výskytu radónu na Slovensku

Radón je možné odfiltrovať uhlíkovými filtrami, ale iba pri veľmi nízkych teplotách a vhodné pre laboratórne podmienky. Rádioaktívne prvky pevného skupenstva vieme odfiltrovať kvalitným ULPA filtrom. Americká NASA vyvinula HEPA filtre za účelom filtrovania kozmického žiarenia.  So zariadeniami na čistenie vzduchu ZONAIR3D, vieme tiež ponúknuť riešenie. Pre dlhodobé riešenia sú potrebné stavebné úpravy objektu, ale tie nemusia byť vždy realizovateľné,preto je potrebné sa na projekt pozrieť s viacerých strán. Ak by Vás táto téma zaujímala viac, respektíve by ste chceli nájsť vhodné riešenie pre vaše podmienky, napíšte nám.  

Graf podielu radónu na celkovom ožiarení populácie. Prírodné rádionuklidy v tele človeka 9%, radón v budovách priemerne 49%, gama žiarenie Zeme 17%, spad Černobyľ 0,3%, kozmické žiarenie - 14%, lekárske ožiarenie - 11%, ostatné 0,13%.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava