Nanovláknová technológia v čističkách Pure Airbox

Celý proces výroby nano vlákien, ktoré deaktivujú vírusy, je vyvinutý pomocou špičkovej technológie spoločnosti BIONICIA z Valencie, Spin-off SNRC.

ZONAIR3D použije tento inovatívny materiál s nanotechnológiou na filtre našich čističiek vzduchu, aby sme ponúkli dokonalosť v absolútnej filtrácii. Zároveň začneme distrubuovať masky s filtrami z virucidných nanovlákien.

Xavier Trillo, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti ZONAIR3D, potvrdzuje že ako prvá spoločnosť na svete začlení tento exkluzívny nanomateriál vypracovaný referenčnou inštitúciou, ako je SNRC do svojich výrobkov.

"Táto technológia je verným odrazom nášho záväzku priniesť čo najväčšiemu počtu ľudí kvalitné a čisté ovzdušie. Čoraz latentnejšia potreba v dôsledku pandémie a najmä vplyvu znečistenia životného prostredia “. Ďalej uisťuje, že „náš neúnavný záväzok k inováciám nám umožnil vyvinúť potrebné nástroje, aby čoraz viac ľudí dýchalo čistý vzduch. Táto skutočnosť nám umožnila stať sa štandardom v oblasti ventilácie a čistenia a vďaka tomu nám SNRC poskytlo túto skvelú príležitosť “.

EK v tejto súvislosti pripomenula, že znečistenie ovzdušia je v EÚ hlavným problémom z hľadiska zdravia obyvateľstva. Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) možno znečisteniu ovzdušia každoročne pripísať okolo 400.000 predčasných úmrtí v krajinách EÚ. PM10 sú častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov a vyskytujú sa najmä v emisiách z priemyslu, dopravy a vykurovania domácností, ale produkujú sa tiež emisiami z poľnohospodárstva.

Správa o kvalite ovzdušia v Európe poskytuje každoročné hodnotenie stavu a vplyvov kvality ovzdušia a najnovších trendov v kvalite ovzdušia. Správa podporuje rozvoj a implementáciu politiky v oblasti kvality ovzdušia na európskej aj národnej úrovni.

Mohlo by vás zaujímať

Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice

Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice

„Všade,kam ideme, dýchame vzduch, ktorý je znečisťovaný celým radom látok na úrovniach, pri akých môžete niekedy očakávať nepriaznivé účinky na zdravie. Bohužiaľ, neexistuje miesto, kde by sme mohli dýchať len čistý vzduch.“

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Vplyv znečisteného ovzdušia na náš organizmus

Ľudia žijúci v oblastiach – najmä vo veľkých mestách či priemyselných oblastiach – so znečisteným vzduchom môžu mať horšie výsledky v testoch zameraných na myslenie, pamäť a kognitívne schopnosti. Alebo aj nie.

Kyslík a oxidačný stres

Kyslík a oxidačný stres

Jedna z obranných funkcií dýchacích ciest je pohlcovanie vdýchnutých častíc tzv. makrofágmi. Dochádza k uvoľneniu látok, ktoré vytvárajú zápalovú reakciu, môžu preniknúť do krvného obehu a prispieť k tzv. oxidačnému stresu.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava