COVID-19 mení všetko.

Ako vytvoriť optimálne prostredie na kombinované vzdelávanie?

Pandémia COVID-19 sa dotkla našich životov azda po všetkých stránkach. Medzi oblasti, ktoré boli nútené prijať radikálne zmeny, patrí vzdelávanie. Koronakríza ovplyvnila vzdelávanie v 193 krajinách sveta a zasiahla až 1,6 miliardy študentov a zamestnancov. Ako najúčinnejšou odpoveďou na sociálny dištanc počas vzdelávania žiakov aj zamestnancov firiem sa zdá byť kombinované vzdelávanie. Vzdelávanie spájajúce to najlepšie z face-to-face komunikácie a online možností so snahou priniesť ešte lepšie výsledky.

Práve tu sa ukázalo, že vzdelávacie online aktivity zásadne ovplyvnili offline priestory, v ktorých sme boli zvyknutí získavať nové vedomosti. Keďže je to pre nás všetkých nové, prišiel ten správny čas poučiť sa z toho, čo funguje a čo nefunguje pri vytváraní prostredia na kombinované vzdelávanie. Ktoré faktory sú kľúčové pre to, aby nový spôsob získavania vedomostí a schopností prinášal želané výsledky?

Rozdiel robí dôkladné plánovanie, prístup k technológiám a dobré know-how

Výskumníci zo Steelcase zistili, ktoré kľúčové faktory dokážu prispieť k tomu, aby zamestnanci a lektori mali s kombinovaným vzdelávaním dobrú skúsenosť. Základom je, aby sa vzdelávacie a školiace strediská dokázali so situáciou (vzdelávania na diaľku) vyrovnať a mali jasný plán, ktorým sa riadia. Nemenej dôležitý je tiež prístup k internetu a zariadeniam, ktorý dopĺňa schopnosť (najmä pri lektoroch) tieto zariadenia, aplikácie alebo rôzne platformy ovládať.

Nakoniec sú to prehľadné a intuitívne kanály,prostredníctvom ktorých dokážu medzi sebou komunikovať školy, učitelia,študenti, rodičia, zamestnávatelia, školitelia, lektori či zamestnanci. Tu sa dôraz kladie na efektivitu komunikácie a prehľadné užívateľské rozhranie. Výskumný tím zo Steelcase pre kombinované vzdelávanie identifikoval ako kľúčové štyri poznatky.

1. Vzdelávanie sa posúva k učeniu náročnejších schopností a na mieru šitých skúseností

V učebniach už nepočuť iba prednášky vyučujúceho, tento obsah sa presúva do online prostredia, kde si ho študenti sami naštudujú. Vďaka čomu lektori a učitelia ušetria čas, ktorý môžu využiť na riešenie praktických problémov z danej oblasti, vedenie dialógu o učive či motivovaní študentov k spolupráci na projektoch.  

2. Študenti i lektori disponujú rôznymi úrovňami znalostí

V každej skupine, ktorá pracuje s aplikáciami na online komunikáciu, ako napríklad Microsoft Teams či Zoom, sa nájde niekto, kto sa trápi s tým, ako vypnúť zvuk. Alebo inou pomerne banálnou, no dôležitou záležitosťou. Pri používaní týchto nástrojov je tak potrebné zabezpečiť zaškolenie a rôzne úrovne tréningu – vždy podľa schopností toho-ktorého používateľa. Totiž, ak týmito schopnosťami nebude disponovať, môže to narušiť nielen jeho, ale i celý vzdelávací proces.  

3. Technológie nás dokážu navzájom oddeliť

Virtuálne vyučovanie dokáže pôsobiť na študentov izolujúco. Počas video lekcie sa môžu cítiť osamotene, prílišná pozornosť od iných ľudí im môže zväzovať ruky i jazyk a uviesť ich do kŕču. Hoci online vyučovanie prináša obrovské príležitosti na personalizáciu výuky, zároveň núti k štúdiu veľkého množstva textových podkladov a chýba mu väčšia interakcia medzi samotnými študentmi.

4. Od existujúcich priestorov očakávame viac

Priestory, ktoré sa používajú pri online vzdelávaní, často neboli na tento účel vytvorené. V dôsledku čoho dochádza k utlmeniu budovania komunity, spontánnych reakcií, ale aj samotného učenia. Pri navrhovaní týchto priestorov by sme mali myslieť na ich multifunkčné využitie a nevytvárať ich iba jedno účelovo. Nikdy nevieme, čo situácia prinesie.

Mindset a pripravenosť

Fyzické prostredie dokáže priniesť množstvo podnetov alebo zvýšiť pripravenosť – napríklad prítomnosťou vhodných technológií či vybavenia. Preto je dôležité mať pripravené:·   

 • Strategický plán
 • Vopred určené platformy a pedagogické prístupy
 • Prístup k internetu a rovnaké možnosti pre všetkých
 • Podporu a komunikáciu pre každého, kto to potrebuje

Sociálne prepojenie


Najlepšie výsledky prináša vzdelávanie, ktoré inovatívnymi spôsobmi spája ľudí, priestor a technológie. Práve spoločný priestor podporuje vytváranie nových sociálnych prepojení, keď:  

 • Zaistíte interakciu študentov s obsahom – či už online, alebo osobne
 •  Zabezpečíte, aby tí, ktorých má byť vidieť, boli videní
 • Budete vnímať účastníkov na mieste i tých v online priestore rovnocenne 
 • Mali by podporovať nové spôsoby výučby a zároveň by v nich malo byť jednoduché prechádzať z online do offline prostredia a naopak
 • Prispôsobenie si priestoru podľa vlastných potrieb a tiež možnosť rýchlej zmeny použitia na nový účel (napríklad telocvične na učebňu)
 • Možnosť využiť na vzdelávanie aj iné priestory ako učebne

Technické zázemie

Kvalitné technické zázemie dokáže premeniť každú učebňu na priestor, kde môže prebiehať plnohodnotné kombinované vzdelávanie. Je však potrebné mať:

 • Možnosti na zapojenie elektronických zariadení v celej miestnosti
 •  Vytvoriť podmienky na vysielanie, resp. prijímanie videa a zvuku, zabezpečiť viacero obrazoviek na tento účel
 • Vytvoriť tandem štandardných a moderných učebných pomôcok – napríklad elektronická a klasická tabuľa
 • Prihliadať na budúce možnosti výuky, napríklad zaradenie technológií na AI či VR do priestoru

Dodržiavanie odstupu

Kombinované vzdelávanie dokáže znížiť počet zamestnancov v jednej miestnosti, stále je však nutné myslieť na dodržiavanie odporúčaných vzdialeností. Je potrebné zvážiť:

 • Odstránením stolov či stoličiek dokážeme znížiť hustotu obsadenosti priestoru ľuďmi, knižnice či telocvične tak dokážeme premeniť na učebne
 • Vytvoriť odporúčané rozostupy pomôže aj správne rozmiestnenie nábytku, napríklad vytvorenie šachovnicového vzoru zo stolov
 • Pridať zónu, kde bude mať každý zamestnanec vlastný monitor, pri ktorom získa väčšiu autonómiu a vytvorí si tiež bariéru od ostatných

Ak chceme využiť možnosti online vzdelávania naplno, mali by sme zmeny, ktoré tento spôsob učenia prináša, reflektovať i v našich offline priestoroch. Iba tak dosiahneme požadovaných výsledkov.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava