Agilné pracovisko - priestor pre slobodu a firemnú kultúru

Pandémia zmenila naše návyky a ľudia si zvykli na výhody práce z domu. Hybridný model práce je nový trend a vďaka agilnému pracovisku dokážete pritiahnuť viac kolegov späť do firmy.

Ak sa zamestnanci v práci cítia komfortne, nie je narušená ich komfortná zóna, sú to spokojní zamestnanci a spokojní zamestnanci sú produktívni zamestnanci. Je to tak? Nuž, určite sa dá povedať, že ľudia, ktorým sa na ich pracovisku páči, tam pravdepodobne budú chcieť pracovať aj naďalej a pravdepodobne budú viac motivovaní, dosahovať výsledky, ktoré potrebujete. Ukázalo sa teda, že agilný dizajn má zmysel pre pritiahnutie ľudí do kancelárií. Načo treba myslieť, keď uvažujete o transformácii svojho pracoviska na moderné agilné pracovisko.

Čo je agilné pracovisko?

Agilné pracoviská sú priestory navrhnuté pre maximálnu flexibilitu. Umožňujú zamestnancom pracovať tak ako, kde a kedy chcú, a poskytujú im všetky potrebné technológie a nástroje. Agilné návrhy pracovných priestorov nie sú len o vytvorení novej atmosféry na pracovisku. Agilný koncept je o vytváraní vyšších úrovní výstupov v kvantite a kvalite práce. Zamestnanci v agilných pracovných prostrediach nie sú obmedzovaní konvenčným pracovným časom 8/4 a samozrejme,môžu pracovať na diaľku.

Na agilných pracoviskách väčšina zamestnancov nemá pridelené pracovné stoly aj keď niektoré tímy môžu sedieť na fixne určených miestach. Ide najmä o HR a financie. Vo všeobecnosti sú pracovníci povzbudzovaní, aby si zvolili také prostredie, ktoré najlepšie vyhovuje činnosti, ktorú v danom čase vykonávajú. Dôležitým prvým krokom pri navrhovaní agilných kancelárskych priestorov je prediskutovať plán so svojím tímom a požiadať ho o vyjadrenie. Priestor používajú každý deň, takže pravdepodobne budú mať návrhy, na ktoré ste možno nepomysleli, a rôzne prvky dizajnu, ktoré treba zvážiť, vrátane nasledujúcich:

Open space:

 • Model otvoreného priestoru je navrhnutý na zvýšenie spolupráce a interakcie zamestnancov. Mal by ponúkať niekoľko možností sedenia a minimalizovať používanie súkromných a uzavretých priestorov. Súčasťou sú pevné a flexibilné pracovné miesta, ktoré majú pevné pravidlá používania ako napríklad "clean policy" pri zdieľaných pracovných miestach.  Keď zamestnanci nie sú úplne viazaní na stôl, môžu si svoje pracovné miesto meniť podľa potreby alebo úloh. Tento prístup odstraňuje hierarchický pocit tradičného usporiadania kancelárií a podporuje miešanie zamestnancov všetkých úrovní, oddelení a skúseností.

Soft seating:

 • Na neformálne stretnutia, spoločné diskusie alebo len na prestávky môžete uprednostniť soft seatingový nábytok ako sú kresielka, taburetky, sedačky, Tuli vaky, pohodlné loungové sedenie.

QT / private place:

 • Tiché priestory si možno vybrať na súkromné, osobné štúdium, intenzívne sústredenie sa na zložité úlohy a problémy. Súkromné telefonáty či konferenčné hovory. V prípade home office je niekedy veľmi ťažké vyčleniť rodinné spolužitie z pracovného priestoru a mať priestor na intenzívne sústredenia sa bez vyrušovania.

ISO-stanice:

 • Je to priestor, ktorým zamestnanci len prechádzajú a využívajú na rýchle prihlásenie, kontrolu rozvrhu, prezeranie poznámok zo stretnutia na poslednú chvíľu atď. Môže to byť napríklad sedenie pred zasadačkou, alebo vysoký stôl so sedením.

Terasy a zimné záhrady:

 • Letné sedenie na terase, alebo zimná záhrada je rovnako skvelou voľbou na zmenu pracovného miesta.

Prečo je agilná práca taká populárna?

 • Neustále rastúcu celosvetovú popularitu agilného dizajnu pracovísk spôsobilo viacero obchodných cieľov.
 • Vedúci predstavitelia spoločností zistili, že je rozumné prijať nové spôsoby fungovania pracovísk, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť udržanie zamestnancov, spoluprácu, kreativitu, produktivitu a celkovú pohodu.
 • Optimalizácia využívania priestorov sa stala vyššou prioritou aj pre spoločnosti, ktoré sa snažia zvládnuť rastúce sadzby za prenájom, komunálne služby a náklady na údržbu zariadení.
 • Ekologicky zmýšľajúci vedúci predstavitelia firiem majú ďalšiu motiváciu na zmenšenie priestoru ako spôsob, ako dosiahnuť zníženie vplyvu na životné prostredie a zároveň poskytnúť zamestnancom uspokojivý zážitok na pracovisku.

Aké sú výhody agilnej práce?
Dnešné agilné pracoviská ponúkajú zamestnávateľom a pracovníkom celý rad výhod.

 • Ohromnú mieru flexibility a individuálnej slobody pre zamestnancov. Pracovníci si môžu vybrať z viacerých miest a typov pracovísk, ktoré vyhovujú ich aktuálnym činnostiam a preferenciám.     
 • Kultivujú firemnú kultúru, ktorá prináša vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov. To znamená dlhodobejšie udržanie zamestnancov,zníženie straty produktivity, nákladov na nábor, školenia, administratívne náklady, straty príjmov, straty kvality a ďalšie náklady pre zamestnávateľov.
 • Agilné pracovné priestory umožňujú slobodnejšiu komunikáciu a spoluprácu. Táto otvorenosť môže viesť k integrovanejšej kultúre medzi jednotlivými oddeleniami, čo podporuje kreatívne riešenie problémov, vyššiu produktivitu a väčšiu pohodu zamestnancov.         
 • Zamestnanci sa cítia potrební, žiadaní, oceňovaní a majú dôveru v slobodu riadiť seba a svoj spôsob práce.      
 • Zamestnávatelia s agilnými pracoviskami môžu ľahšie získavať špičkové talenty.        
 • Agilné návrhy pracovísk si často vyžadujú menšiu rozlohu ako tradičnejšie usporiadanie, čo znamená zníženie nákladov na prenájom, komunálne služby a nákladov na údržbu a čistenie priestorov.

Pre koho je agilný prístup najlepší?

Agilný prístup ku konfigurácii pracovných priestorov je ideálny pre spoločnosti, v ktorých sa kladie dôraz na výsledky namiesto dochádzky. Agile sa orientuje na optimálne pohodlie a komfort zamestnancov, aby podporil optimálny výkon. Najmä v spoločnostiach, ktoré využívajú spoluprácu medzi zamestnancami v rámci oddelení a medzi oddeleniami, ponúka agile dobré riešenie.

Pre tých, ktorí chcú budovať inkluzívnu kultúru, alebo ktorí chcú odhodiť tradičné obmedzenia pracovníkov, ako sú určené miesta, hodiny, zasadací poriadok atď. s cieľom podporiť maximálny výkon, je agile ideálny.

Aké sú výzvy spojené s konverziou agilného pracovného priestoru?

Väčšina spoločností nemôže len tak otočiť vypínačom a prejsť na agilný pracovný režim. Prechod zahŕňa zmenu myslenia v celej spoločnosti, ktorá môže trvať určitý čas. Premena firemnej kultúry z tradičnej na agilnú bude pre niektoré spoločnosti ťažšia ako pre iné, preto treba myslieť na jednu dôležitú vec:

“Každá úspešná premena na agilný systém sa začína získaním súhlasu zamestnancov."

Zapojte tím do tvorby a realizácie plánu. Nezabúdajte, že agilná práca nie je univerzálny koncept. Konfigurácie a štýly kancelárií a spôsoby využívania dostupných priestorov zamestnancami sa budú na jednotlivých pracoviskách líšiť. Uvažujte proaktívne pri zavádzaní zmien. Konzultačný prístup môže byť rozdielom medzi hladkým, spokojným prechodom a chaotickým, zmäteným obdobím prispôsobovania. Agilný dizajn kancelárií zahŕňa prijatie veľkej voľnosti a flexibility. A to je veľká výzva.

Ako začať s prechodom na agilné pracovné prostredie?

Začiatok akéhokoľvek projektu dizajnu kancelárie sa začína prediskutovaním plánu so zamestnancami a ich zapojením do tejto cesty. Získajte podnety od všetkých členov tímu, aby ste mohli zvážiť a prípadne zapracovať ich nápady. Využite individuálne rozhovory, tímové stretnutia a dokonca aj fokusové skupiny na zhromažďovanie nápadov a návrhov od zamestnancov.

Finalizovaný plán návrhu by mal umožniť agilnú prácu prostredníctvom vytvorenia prvkov ako napríklad:

 • Rôzne nastavenia pracovných miest.   
 • Priestory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť náhodných stretnutí a rozhovorov.   
 • Priestory na pokojné sústredenie, spoluprácu a formálne stretnutia.  
 • Atmosféra, ktorá podporuje flexibilitu.

Prijatie agilného myslenia

Vytvorenie agilnej kancelárie si vyžaduje oveľa viac než len premenu fyzického priestoru. Zmena si vyžaduje zmenu organizačného myslenia, ktorá sa "zázračne" nestane len po kúpe nového kancelárskeho nábytku. Napriek tomu nie je možné prijať agilné myslenie a byť úspešný BEZ zmeny priestoru.

Pokiaľ ide o skok k agilnej práci, začnite otázkou PREČO, a potom sa pýtajte KTOAKO. Ak si najprv odpoviete na tieto otázky, proces navrhovania vášho KDE bude jednoduchší. Ak sa Vám táto výzva zdá nad Vaše možnosti, či už časové, alebo akékoľvek iné, radi Vám s prípravou a konzultáciou pomôžeme.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava