ZonAir3d

Zonair3d je španielska spoločnosť kooperujúca na 5 kontinentoch, ktorá prináša najlepšie výsledky čistenia vzduchu vďaka neustálemu investovaniu do výskumu a vývoja.

Spolu s najmodernejšími výskumnými centrami si Zonair3d udržiava pozíciu na špici inovácií a vyvíja nové technologické riešenia, ktoré poskytujú najpokročilejšie systémy čistenia vzduchu na trhu.

Okrem toho partnerstvá dosiahnuté s najväčšími vedeckými inštitúciami na domácom i medzinárodnom trhu poskytli záruky týkajúce sa vynikajúcej kvality vzduchu v uzavretých priestoroch, ktorú produkujú výrobky Zonair3d.