360 magazine

Post - COVID pracovné miesto

Navigácia, čo bude ďalej: Post-COVID pracovisko  je určené na zdieľanie stratégií, ktoré môžu pomôcť organizáciám prekonať korona krízu v troch časových horizontoch.

Rýchlo vpred

Pracovné priestory ako ich poznáme sú minulosťou. Vytvorte flexibilný priestor pre spoluprácu a kreativitu v tímoch.

Inovácie

Nové inovačné centrum ako ho vníma Steelcase. Aké zmeny nastávajú pri vzdelávaní tímov a ich spolupráci.

Výskum, postrehy a trendy na pracovisku

Zmeny súvisiace s potrebami súčasného pracoviska sú značné. Už nie je možné vychádzať z postrehov a skúseností z minulosti.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava