Smart ergonomická stolička GESTURE

Stolička GESTURE využíva prvky prirodzeného ľudského pohybu. Je prvou ergonomickou stoličkou uľahčujúcou prácu s technológiami, vytvorenou práve pre súčasný spôsob práce.

Technológie významne menia spôsob práce a života. Najnovšie prístroje, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného dňa nám umožňujú rýchlejšie a pohodlnejšie plnenie úloh. GESTURE uľahčuje prácu s týmito technológiami a vďaka inšpirácii prirodzeným ľudským pohybom prináša väčšie poodle. Štúdia: Globálne držanie tela. Globálnu štúdiu vykonali Steelcase Workspace futures a Steelcase Design Studio. 

 

Skúmali držanie tela v 11 krajinách, kde pozorovali 2000 ľudí v širokej škále pozícií. Odhalili deväť nových pozícií v dôsledku používania nových technológií. Študovali, ako ľudské telo reaguje s technológiou, ako ľudia reagujú pri zmene jedného zariadenia na druhé. Výskum ukázal nezanedbateľné ergonomické dôsledky na ľudské telo. Ak by neboli dostatočne riešené, môžu spôsobiť bolesti chrbtice a pri niektorých pozíciách aj degeneratívne zmeny. 

Zatiaľ čo technológia pomáha produktivitu zvýšiť, bolesť chrbtice môže narušiť prácu a znížiť našu schopnosť sústrediť sa a byť kreatívny. Na základe tohto výskumu Steelcase navrhol GESTURE ako podporu zmeny držania tela ovplyvnenú technologickými zariadeniami, ktoré používame.

Ergonomická stolička GESTURE ako podporu zmeny držania tela ovplyvnenú technologickými zariadeniami, ktoré používame.

Výrobca:

Steelcase

Brožúra na stiahnutie:

Gesture_brožúra_en.pdf Gesture_brožúra_en.pdf

Mohlo by vás zaujímať

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava