Steelcase NeoCon2019

Od začiatku vekov nás schopnosť tvoriť definovala ako ľudské bytosti. Dnes technológie poháňajú svetové hospodárstvo v každom sektore. Ľudia menia spôsob, akým potrebujú pracovať, aby uplatnili svoje kreatívne myslenie a tvorivý potenciál pri riešení zložitých procesov, ktoré vedú k inováciám.Organizácie hľadajú spôsoby, ako pomôcť využiť kreativitu svojich tímov a ich ľudí na podporu rastu.

Napriek snahe využiť kreatívne správanie, výskum ukazuje, že organizácie a zamestnanci neveria, že žijú podľa svojho tvorivého potenciálu. Spoločný výskum, ktorý tento rok zverejnili spoločnosti Steelcase a Microsoft, odhaľuje, že:

72% pracovníkov verí, že ich budúci úspech závisí od ich schopnosti byť kreatívny.

25% respondentov sa domnieva, že môžu byť kreatívni na miestach, ktoré majú k dispozícii pre skupinovú prácu.

Ako druhý najvyšší faktor, ktorý by mohol zlepšiť kreativitu, je možnosť pracovať bez vyrušovania.

Spoločnosť Steelcase spolu so značkami s ktorými spolupracuje predstavila tento rok na veľtrhu NeoCon, nové pohľady, aplikácie a riešenia, ktoré pomôžu spojiť miesto a technológie a podporiť kreativitu pracovníkov.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava