Steelcase bol ocenený za angažovanosť voči planéte

Medzinárodné a národné uznanie poukazuje na pokrok pri obmedzovaní klimatických zmien.

Trvalo udržateľný rozvoj je kľúčovou súčasťou Steelcase. Po mnoho rokov spoločnosť prispieva k boju proti klimatickým zmenám viacerými spôsobmi, a to obmedzením odpadu, znížením spotreby vody a znížením množstva obalov. Tento záväzok sa odráža v konkrétnych opatreniach a ambicióznych cieľoch na medzinárodnej aj miestnej úrovni.


Za svoje úsilie bol Steelcase nedávno ocenený viacerými oceneniami za svoj trvalý záväzok obmedzovať svoj vplyv na planétu a znižovať klimatické zmeny. Spoločnosť získala ocenenie EcoVadis Gold Award a cenu EPA WasteWise Award a bola ocenená v rebríčku CDP Supplier Engagement Leaderboard 2021 ako partner v súťaži Better Climate Challenge Ministerstva energetiky USA.

Získané ocenenia:

  • EcoVadis Gold
  • EPA WasteWise Award
  • CDP Supplier Engagement Leaderboard
  • U.S. Department of Energy’s Better Climate Challenge Partner


Celý článok si môžete prečítať na:
https://www.steelcase.com/eu-en/research/articles/topics/social-impact/steelcase-awarded-for-commitment-to-the-planet/

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava